FI SV

Korkovähennyksiin ehdotetaan uusia rajoituksia yritysten tuloverotuksessa

Valtiovarainministeriö 19.1.2018 15.17
Uutinen
Korkovähennyksiin ehdotetaan uusia rajoituksia yritysten tuloverotuksessa

Lainmuutoksella rajoitettaisiin muun muassa pankkilainojen korkomenojen vähentämistä yritysten tuloverotuksessa. Valtiovarainministeriö lähetti lakiluonnoksen lausuntokierrokselle perjantaina 19. tammikuuta.

Päivitetty 26.1.: lisätty linkki kysymyksiin ja vastauksiin korkovähennysrajoituksesta

Muutokset perustuvat pääosin veronkiertämisen estämistä koskevan EU-direktiivin säännöksiin. Tavoitteena on nykyistä laajemmin ehkäistä suurista korkomenovähennyksistä johtuvaa veropohjan rapautumista.

Korkomenojen vähentämistä on nykyisin rajoitettu yhteisöjen, avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden tuloverotuksessa. Rajoitus on koskenut vain etuyhteydessä olevien yritysten välisiä korkosuorituksia, ja sitä on sovellettu vain elinkeinotulon verotuksessa. Etuyhteydessä voi olla kyse esimerkiksi omistuksen kautta syntyvästä määräysvallasta.

Soveltamisala laajenisi

Lakiluonnoksessa ehdotetaan rajoituksen laajentamista ulkopuolisilta tahoilta otettujen lainojen korkomenoihin. Lisäksi rajoitettaisiin henkilökohtaiseen tulolähteeseen ja maatalouden tulolähteeseen kuuluvien korkomenojen vähentämistä.

Soveltamisala laajenisi niin, että rajoitus koskisi jatkossa myös kiinteistötoimialaa ja rahoitusalan yrityksiä.

Vähennyskelpoisten korkomenojen määrä laskettaisiin tulolähteittäin vastaavasti kuin nykyisin. Ulkopuolisille tahoille maksettujen nettokorkomenojen vähennyskelpoinen määrä olisi kolme miljoonaa euroa.

Nykyistä rajoitusta on kevennetty niin sanotulla tasevapautussäännöllä. Lakiluonnoksessa ehdotetaan tasevapautussäännön poistamista.

Verotulot kasvaisivat 46 miljoonalla eurolla

Muutokset kiristäisivät yritysten tuloverotusta. Valtiovarainministeriö arvioi, että verotuotot lisääntyisivät vuositasolla noin 46 miljoonaa euroa.

Muutoksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa.

Valtiovarainministeriö lähetti lakiluonnoksen lausuntokierrokselle 19. tammikuuta. Lausuntoaika päättyy 26. helmikuuta. Lakiluonnos, lausuntopyyntö ja lausunnot julkaistaan hankesivulla.

Veronkiertämistä koskeva direktiivi

Kysymyksiä ja vastauksia korkovähennysrajoituksesta

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Anu Rajamäki, puh. 02955 30398, anu.rajamaki(at)vm.fi