Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

EU-puheenjohtajakausi
Ministeri Sirpa Paatero: Digitaalista hallintoa on kehitettävä kansainvälisessä yhteistyössä

Valtiovarainministeriö 22.10.2019 15.04
Tiedote

Digitaalisen hallinnon tulevaisuuden näkymät olivat esillä tänään Finlandia-talolla järjestetyssä konferenssissa. Konferenssissa käsiteltiin Tallinnan eGovernment-julkilausuman toimeenpanoa sekä digitaalisen hallinnon tulevaisuuden näkymiä Euroopassa.

Kaikki EU-maat ja Euroopan talousalueen maat allekirjoittivat vuonna 2017 Tallinnan eGoverment-julkilausuman, jossa painotetaan muun muassa sitä, että jäsenvaltioiden tulee tarjota tehokkaita ja turvallisia digitaalisia palveluita, jotka helpottavat kansalaisten ja yritysten elämää sekä kehittää palveluista rajat ylittäviä. Tavoitteena on tätä kautta luoda edellytyksiä sisämarkkinoiden kehittymiselle.

”Meidän on ryhdyttävä toimiin ja toteutettava se, mitä olemme Tallinnan julistuksessa sopineet. EU-tasolla on nyt tehtävä yhdessä aktiivisia päätöksiä siitä, kuinka kehitämme digitaalista hallintoa eteenpäin”, digiasioista Suomessa vastaava kunta- ja omistaja-ohjausministeri Sirpa Paatero muistutti konferenssin avauspuheenvuorossaan.

Tallinnan julistuksessa kiinnitettiin huomiota erityisesti entistä laajempaan tiedon hyödyntämiseen. Myös ministeri Paatero nosti teeman esiin.

”Meidän on jatkossa pystyttävä hyödyntämään käytettävissä olevaa tietoa tehokkaammin, myös rajat ylittäen. Se tulee kuitenkin tehdä turvallisesti ja eettisellä tavalla. Tarvitsemme yhteiset linjaukset tiedon tehokkaalle ja eettisesti kestävälle hallinnalle, tuottamiselle, käytölle, jakamiselle ja varastoinnille. Yhteiselle tietopolitiikalle on nyt suurempi tarve kuin koskaan”, Paatero jatkoi.

Ihmiskeskeinen digitaalinen hallinto nousi myös keskustelujen keskiöön

EU-puheenjohtajakauden isäntämaana Suomi halusi nostaa keskustelun keskiöön myös ihmiskeskeisen digitaalisen hallinnon. Teema nousi esiin useissa puheenvuoroissa.

”Meidän tulee muistaa, että digitalisaatio on ainoastaan keino saavuttaa toiminnallisia muutoksia. Tekniikkaan keskittymisen sijaan huomio tulee kiinnittää siihen, että edistämme digitalisaatiolla kansalaisten elämää ja yritysten toimintaa. Todelliset tarpeet tulee asettaa aiempaa vahvemmin toiminnan lähtökohdaksi”, konferenssissa puhunut Euroopan komission digiasioista vastaava johtaja Roberto Viola totesi.

Viola korosti Paateron tavoin myös tiedon merkitystä

”Voimme luoda yhdessä entistä vahvemman digitaalisen Euroopan, kunhan vain hyödynnämme tietoa ja tekoälyä entistä tehokkaammin”, Viola jatkoi.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Juhani Korhonen, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 234, juhani.korhonen(at)vm.fi

Julkisen hallinnon ICT