Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kuntien valtionosuusjärjestelmän muutostarpeita selvitetään

Valtiovarainministeriö 8.11.2018 16.09
Uutinen

Valtiovarainministeriö aloittaa esiselvityksen siitä, miten kuntien valtionosuusjärjestelmää tulisi kehittää. Työ käynnistyi torstaina 8. marraskuuta kuntapäättäjille suunnatulla seminaarilla, jonka avasi kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä kuntien lakisääteiset tehtävät vähenevät ja suuri osa kuntien peruspalvelujen laskennallisesta valtionosuudesta siirtyy maakuntien rahoitukseen. Lisäksi kuntien demografinen ja taloudellinen eriytymiskehitys asettaa tulevaisuudessa haasteita kuntien rahoitukselle. Toimintaympäristön muutokset ovat suuria, minkä vuoksi on tarve tarkastella, kuinka valtionosuusjärjestelmää osana kunnan kokonaisrahoitusta tulisi kehittää.

”Maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen kuntien peruspalvelujen painopiste on varhaiskasvatuksessa, opetus- ja kirjastotoimessa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Meidän on varmistettava, että jatkossakin kunnilla on tosiasialliset edellytykset näiden tärkeiden peruspalveluiden järjestämiseen”, ministeri Vehviläinen sanoi avatessaan tilaisuutta.

Valtionosuusjärjestelmän kehittämistä käsittelevässä seminaarissa luotiin katsaus järjestelmän nykytilaan ja paikallishallinnon rahoituksen kansainvälisiin kehityssuuntiin. Lisäksi kuultiin kuntakentän ja ministeriöiden näkemyksiä kuntien rahoitusjärjestelmän toimivuudesta.

Seuraavaksi valtiovarainministeriö asettaa sihteeristön tekemään esiselvityksen valtionosuusjärjestelmän kehittämistarpeista. Sihteeristön työtavasta tulee avoin ja osallistava. Osana esiselvitystä järjestetään myös useita työpajoja, joihin kutsutaan sidosryhmiä. Kuntien näkemyksiä kartoitetaan tammikuussa tehtävällä kyselyllä. Esiselvitys valmistuu maaliskuun alkuun mennessä.

Kuntien valtionosuusjärjestelmän keskeinen tavoite on turvata kuntien mahdollisuudet tarjota riittävät peruspalvelut eri puolilla Suomea sekä tasapainottaa kuntien lakisääteisten tehtävien rahoitusta alueittain ja kuntaryhmittäin.

Tilaisuuden esitysmateriaalit
Ministeri Anu Vehviläisen kolumni: Esiselvitys kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta käynnistyy

Lisätietoja:

Finanssineuvos Tanja Rantanen, puh. 02955 30338, tanja.rantanen(at)vm.fi
Finanssineuvos Markku Nissinen, puh. 02955 30314, markku.nissinen(at)vm.fi