FI SV

Valtiovarainministeriö, Maanmittauslaitos ja Verohallinto tiedottavat
Maapohjan arvostus tarkentuu kiinteistöverotuksessa

Valtiovarainministeriö 19.6.2017 15.30
Tiedote
Maapohjan arvostus tarkentuu kiinteistöverotuksessa

Maanmittauslaitos valmistelee uutta maapohjan arvostamisjärjestelmää kiinteistöverotusta varten. Hinta-alueet määritellään hyödyntämällä kehittyneitä tilastoanalyysimenetelmiä sekä kiinteistö- ja asuntokauppojen tietoja pitkältä aikaväliltä. Digitaalinen arvostamisjärjestelmä lisää verotuksen tehokkuutta ja pitää verotusarvot paremmin ajan tasalla. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2020.

Faktalehti: Kiinteistöverotus uudistuu vuonna 2020

Nykyisin verotuksessa käytetään paperikarttoja, johon myös hinta-alueet päivitetään käsin. Sen lisäksi että toimintaa digitalisoidaan ja automatisoidaan, uusi järjestelmä tuottaa tarkempaa ja reaaliaikaisempaa tietoa maapohjien markkina-arvoista”, sanoo finanssineuvos Elina Pylkkänen valtiovarainministeriöstä.

Uudet hinta-alueet koko maahan

Koko maahan määritellään uudet hinta-alueet, joista johdetaan kiinteistöjen maapohjien verotusarvot. Maapohjien hinta-alueet muodostetaan edistyksellisellä menetelmällä, jossa hyödynnetään kauppahinta-, kiinteistö-, maasto- sekä rakennus- ja huoneistorekisteritietoja.

”Työstämme parhaillaan tilastollista menetelmää, jonka pohjaksi tulee 1,5 miljoonaa tontti- ja asuinhuoneistokauppaa usean vuoden ajalta. Vielä ei ole varmaa, miten hinta-alueet lopulta esitetään”, kertoo Maanmittauslaitoksen johtava asiantuntija Risto Peltola.

”Kun järjestelmä otetaan käyttöön, toimitamme verotusta varten tiedot, mihin hinta-alueisiin kunkin kiinteistön maapohja kuuluu ja kuinka suuresta pinta-alasta on kyse.  Verohallinto hyödyntää näitä lähtötietoja kiinteistöveron laskennassa”, sanoo yli-insinööri Ari Tella Maanmittauslaitoksesta.

Hinta-alueet kaikkien nähtäville

Kansalaiset voivat itse tarkastella maanhinta-alueita palvelussa, joka julkaistaan keväällä 2020. Myös hinta-alueiden määräytymisperusteiden kuvaus tulee avoimesti kaikkien nähtäville ja todennettavaksi.

Myös rakennusten arvostamisjärjestelmä on tarkoitus uudistaa. Tästä perustetaan myöhemmin erillinen hanke.

Faktalehti: Kiinteistöverotus uudistuu vuonna 2020
Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali
Kiinteistöverotuksen arvostamismenetelmät uudistuvat vuonna 2020 (tiedote 8.5.2017)
Kiinteistöverouudistus valtiovarainministeriön verkkosivuilla

Lisätietoja:

Finanssineuvos Elina Pylkkänen, puh. 0295 530254, elina.pylkkänen(at)vm.fi
Yli-insinööri Ari Tella, puh. 040 554 3036, ari.tella(at)maanmittauslaitos.fi
Johtava asiantuntija Risto Peltola, puh. 040 801 7674, risto.peltola(at)maanmittauslaitos.fi