Valtiovarainministeriö, Verohallinto ja Teosto tiedottavat
Musiikintekijät voivat vastedes tulouttaa Teosto-korvaukset omalle yhtiölleen

Valtiovarainministeriö 28.9.2018 10.00
Uutinen

Musiikintekijät voivat lokakuun alusta alkaen tulouttaa Teoston maksamat tekijänoikeuskorvaukset omalle yhtiölleen, jolloin Teosto-korvaukset verotetaan yhtiön elinkeinotulona. Uudistus mahdollistaa sen, että musiikintekijät voivat toimia yrittäjinä vastaavalla tavalla kuin muidenkin alojen toimijat.

Tavoitteena on ollut saattaa musiikintekijöiden verokohtelu tasa-arvoiseksi muiden yrittäjien kanssa. Tilanteen korjaaminen on ollut yksi nykyisen hallituksen tavoitteista, ja se on myös kirjattu hallitusohjelmaan.

”Uudistus on merkittävä ammattimaisesti toimiville musiikintekijöille, joille Teoston maksamat tekijänoikeuskorvaukset ovat olennainen osa kokonaistuloista. Aiemmin tekijänoikeuskorvauksia on verotettu pääosin henkilökohtaisella verokortilla. Tämä on hankaloittanut pitkän tähtäimen suunnitelmien tekemistä, koska musiikintekijöiden saamien korvausten määrä voi vaihdella suurestikin vuosittain. Uudistus parantaa musiikintekijöiden toimintaedellytyksiä yrittäjinä ja mahdollistaa pitkäjänteiset investoinnit oman toiminnan kasvattamiseksi ja kehittämiseksi”, kertoo vt. toimitusjohtaja Risto Salminen Teostosta.

Uusi vero-ohje luovutettiin ministeri Orpolle

Uudistuksen keskiössä on musiikintekijöille räätälöity Verohallinnon ohje, joka on valmisteltu Teoston, valtiovarainministeriön ja Verohallinnon yhteistyönä. Teoston ja Verohallinnon edustajat luovuttivat ohjeen valtiovarainministeri Petteri Orpolle perjantaina 28. syyskuuta. Ministeri pitää uudistusta tärkeänä keinona edistää yrittäjyyttä luovalla alalla ja tukea alan kasvua.

”Nyt tehty uudistus tukee musiikkialan yrittäjyyttä ja luovien alojen kasvua. Musiikintekijöillä pitää olla samat edellytykset yhtiömallisen liiketoiminnan harjoittamiseen kuin muillakin aloilla”, ministeri Orpo sanoo.

Uudistus käyttöön lokakuun alussa

Musiikintekijät voivat ottaa uuden toimintamallin käyttöön 1. lokakuuta, ja ensimmäiset Teoston kautta maksettavat korvaukset on mahdollista tulouttaa omalle yhtiölleen joulukuun 2018 tilityksessä.

Verohallinnon ohje
Teoston ohjeistus

Lisätietoa:

Ministerin erityisavustaja Matias Marttinen, puh. 044 269 3113, matias.marttinen(at)vm.fi
Hallitusneuvos Panu Pykönen, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30225, panu.pykonen(at)vm.fi
Johtava veroasiantuntija Lauri Savander, Verohallinto, puh. 02951 2000, lauri.savander(at)vero.fi
Johtava veroasiantuntija Tero Määttä, Verohallinto, puh. 02 951 2000, tero.maatta(at)vero.fi
Vt. toimitusjohtaja Risto Salminen,  Teosto, puh. 09 6810 1222, risto.salminen(at)teosto.fi
Yhteiskuntasuhteiden ja EU- asioiden päällikkö Riikka Railimo, Teosto, puh. 040 504 35 21, riikka.railimo(at)teosto.fi