Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Työ 2.0: Sata tarinaa työstä valtiolla
Riitta Rönn: Suunnitelmallisuudella, vuorovaikutteisuudella ja vaikutusten arvioinnilla parempaa ja yhtenäisempää lainvalmistelua valtioneuvostoon

Valtiovarainministeriö 13.9.2018 10.00
Uutinen
Riitta Rönn

Pitkään säädösvalmisteluprosessin kehittämistyössä mukana ollut lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn puhuu valtioneuvoston yhtenäisemmän lainsäädäntöprosessin puolesta. ”Toivoisin itse tulevaisuudesta, että entistä enemmän miellettäisiin, että kyseessä on valtioneuvoston yhteinen lainsäädäntöprosessi, jota sitten toteutetaan eri ministeriöissä”, toteaa Rönn.

Ympäristöministeriön lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn kertoo alla valtioneuvoston yhtenäisen lainsäädäntöprosessin kehittämisestä.

Hallintopolitiikka Työ 2.0 Valtio työnantajana Valtiovarainministeriö