Ministeri Vehviläinen:
Senaattia kehitettävä tiiviissä kumppanuudessa asiakkaiden kanssa

Valtiovarainministeriö 18.9.2018 9.15
Uutinen

”Asiakaskokemuksen vahvistamiseksi on nostettava reagointiherkkyyttä myös pinnan alta saatuihin viesteihin”, sanoo Senaatti-kiinteistöistä vastaava kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen. Vehviläinen puhui tiistaina valtion virastoille suunnatussa asiantuntijafoorumi Senaatti-areenassa.

Ministeri Vehviläinen muistutti, että alkuvuodesta julkaistun arvion mukaan Senaatin vuonna 2016 käyttöönotettu uusi kustannusperusteinen vuokramalli toimii enimmäkseen hyvin ja vastaa pääosin niihin epäkohtiin, joita eduskunnan tarkastusvaliokunta esitti mietinnössään vuonna 2014. Senaatin toimintatapa täyttää myös hyvän asiakastyytyväisyyden seurantamallin perusedellytykset. Senaatti mittaa asiakastyytyväisyyttään kahdella kyselyllä. Toinen näistä mittaa asiakkaana olevien kiinteistöpäättäjien tyytyväisyyttä ja toinen yleistä käyttäjätyytyväisyyttä.

Vehviläisen mielestä Senaatin asiakastyyytyväisyydessä ei ole tehtyjen kyselyjen perusteella erityistä huolta, mutta kyselyjen ulkopuolella on nähtävissä viestejä, jotka kertovat suorasukaisemmin tyytymättömyydestä.

”Olemme tänä vuonna kuulleet julkisuuden kautta, että erityisesti turvallisuudesta vastaavilla ministeriöillä on suuria huolia kiinteistöasioissa. On tärkeää pysähtyä pohtimaan, että miksi viralliset indikaattorit kertovat osin toista kuin epävirallisten kanavien kautta saadut viestit”, korosti Vehviläinen.

Vehviläisen mukaan valtiovarainministeriössä kiinnitetään jatkossa aiempaa enemmän huomiota konsernitoimijoiden toiminnan tukemiseen ja aivan erityisesti asiakaskokemuksen huomioimiseen. 

”Senaatin osalta aioin jo lähiaikoina tuoda hallituksen käsiteltäväksi vuokrajärjestelmän kehittämistä koskevia nopeasti toteutettavia uudistuksia”, totesi Vehviläinen.

Vehviläinen kertoi myös, että yhdessä sisä-, oikeus- ja puolustushallinnon kanssa on parhaillaan käynnissä tarkastelu turvallisuusviranomaisten erityiskiinteistöjen hallinnan kehittämisestä. Tavoitteena on kuvata nykytila ja tarkastella vaihtoehtoisia malleja helmikuuhun mennessä. 

”Valtiovarainministeriön lähtökohtana on yhteinen kehittäminen Senaattiin tukeutuen. En kannata Senaatin pilkkomista. Se ei esimerkiksi auta mitenkään kustannustehokkuuden parantamisessa. Senaattia ja muita valtion konsernitoimijoita on sen sijaan kehitettävä yhdessä asiakkaiden kanssa ja kuunnellen herkällä korvalla palveluiden käyttäjiä”, sanoi Vehviläinen.

Lisätietoja

Erityisavustaja Tuomas Vanhanen, puh. 02955 30216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi