Lausuntopyyntö
Tiedonhallintalain mukaisella lausuntomenettelyllä ohjattaisiin tietovarantojen ja tietojärjestelmien hyödyntämistä, yhteentoimivuutta sekä tietoturvallisuutta

Valtiovarainministeriö 24.9.2019 11.54
Tiedote

Uusi julkisen hallinnon tiedonhallintalaki tulee voimaan vuoden 2020 alusta. Lausuntokierrokselle lähteneellä asetuksella säädettäisiin tarkemmin valtion virastoja ja laitoksia koskevasta lausuntomenettelystä. Tiedonhallintalaki velvoittaa valtion virastoja ja laitoksia pyytämään valtiovarainministeriöltä lausunnon merkittävistä tiedonhallintaan tai toimintaan kohdistuvista muutoksista sekä julkisen hallinnon yhteisten tietovarantojen rajapintojen olennaisista muutoksista.

Lausuntomenettelyllä ohjattaisiin valtion tiedonhallinnassa käytettävien tietovarantojen ja tietojärjestelmien hyödyntämistä, yhteentoimivuutta sekä tietoturvallisuutta. Lausunto annettaisiin valtion viraston ja laitoksen tiedonhallintaa koskevien muutosten arvioinnista. Lausuntomenettelyn tavoitteena olisi ennakollisena ohjauksena varmistaa, että toiminnan ja tiedonhallinnan kehittämisessä olisi otettu riittävän laajasti huomioon suunniteltujen muutosten vaikutukset. Tiedonhallintalain mukainen lausuntomenettely korvaisi nykyisen tietohallintolain mukaisen lausuntomenettelyn.

Asetusluonnoksessa on määritelty ne tiedonhallinnan muutokset, joiden toteutuessa viraston tai laitoksen olisi pyydettävä lausunto valtiovarainministeriöstä. Tietohallintolain mukaiseen käytäntöön verrattuna uutta menettelyä kohdennettaisiin erityisesti yhteisiin tietovarantoihin ja palveluihin. Myös lausuntopyynnön ajankohta muuttuisi: lausuntopyynnöt tulisi jatkossa esittää pääsääntöisesti toiminnan ja talouden suunnittelun yhteydessä. 

Asetuksen olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Valtiovarainministeriö lähetti luonnoksen asetukseksi lausuntokierrokselle 24.9. Lausuntoaika päättyy 5.11. Lausuntopyyntö ja asetusluonnos on julkaistu Lausuntopalvelu.fissä.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Jenni Taskinen, puh. 029 553 0249, jenni.taskinen(at)vm.fi
Erityisasiantuntija Marja Penttilä, puh. 0295 530 277, marja.penttila(at)vm.fi