Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ulkomaan virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaaminen valtion omalle vastuulle

Valtiovarainministeriö 21.4.2017 9.38
Tiedote

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen säädettäväksi laiksi valtion ulkomaan virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta. Lailla muutettaisiin nykyistä valtion virkamiesten ja työntekijöiden ulkomaan matkavakuutuskäytäntöä siten, että valtio luopuu yksityisten vakuutusyhtiöiden vakuutusten käyttämisestä ja vahingonkorvausvastuu siirtyy valtion kannettavaksi.

Vakuutusturvan sisältöön ei tehdä merkittäviä muutoksia nykyjärjestelmään verrattuna. Omana toimintana hoitaminen mahdollistaa vakuutuksen sisällön standardisoinnin, jolloin korvausturva on yhdenmukainen kaikille valtion palvelussuhteessa oleville. Uusi laki yhtenäistää ministeriöiden, virastojen ja laitosten käytäntöjä.
Toimivaltainen viranomainen olisi Valtiokonttori.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2018 alusta. Uuden järjestelyn voimaantuloon asti ministeriöt, virastot ja laitokset jatkavat Hansel Oy:n puitesopimuksen käyttöä nykyiseen tapaan.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Hannu Koivurinta, puh. 02955 30117

Valtio työnantajana