Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtiokonttorin pääjohtajaksi haki 10 henkilöä

Valtiovarainministeriö 24.2.2020 15.43
Tiedote

Valtiokonttorin pääjohtajan virkaan tuli määräaikaan mennessä 10 hakemusta. Virka täytetään 1.6.2020 alkaen viiden vuoden määräajaksi.

Pääjohtajan virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

  • Lasse Aarnio
  • Martin Backman
  • Päivi Hukkanen
  • Riku Jylhänkangas
  • Tommi Kasurinen
  • Teppo Koivisto
  • Kirsi Koivusaari
  • Timo Laitinen
  • Piotr Lehtonen
  • Mika Rytkönen.

Valtiokonttori on valtiovarainministeriön hallinnonalalle kuuluva virasto. Se järjestää rahoitus-, sijoitus-, velanhoito- ja lainanhoitopalveluja sekä työelämäpalveluja valtion virastoille ja laitoksille. Valtiokonttori hoitaa valtion keskuskirjanpitoa ja huolehtii valtion vahingonkorvausasioista. Valtiokonttori toimii myös kuntien taloustietovarannon ylläpidosta vastaavana viranomaisena sekä rekisterinpitäjänä. Lisäksi Valtiokonttori kehittää ja tuottaa valtionhallinnon sisäisiä talouteen ja henkilöstöön liittyviä konsernipalveluja.

Lisätietoja:

Alivaltiosihteeri Päivi Nerg, puh. 02955 30149, paivi.nerg(at)vm.fi

Tiedotetta muokattu 25.2. klo 14.34. Tiedotteeseen lisätty hakija Riku Jylhänkangas, joka toimitti hakemuksen määräaikaan mennessä ministeriön kirjaamoon.

Ministeriö Valtio työnantajana