Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtiovarainministeriö pyrkii informoimaan eduskuntaa nopeasti ja perusteellisesti EU-asioissa

Valtiovarainministeriö 24.2.2020 12.48
Tiedote

Ministeriö vastasi joulukuussa oikeuskanslerin selvityspyyntöön kahden EU-asian valmistelusta.

Oikeuskansleri pyysi loka-marraskuussa valtiovarainministeriöltä selvitystä eduskunnan informoimisesta kahdessa asiassa:

  1. veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistaminen (EU-direktiivin muutos)
  2. Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimukset (EU-asetuksen muutos).

Oikeuskansleri pyysi selvitystä, miksi valtiovarainministeriö ei informoinut eduskuntaa näissä asioissa U-kirjelmällä. U-kirjelmää käytetään EU-asioissa silloin, kun on kyse EU:n lainsäädäntöehdotuksesta tai muusta eduskunnan toimivaltaan kuuluvasta ehdotuksesta.

Valtiovarainministeriö informoi eduskuntaa näistä kahdesta asiasta E-kirjeellä, jota käytetään yleensä silloin, kun ei ole kyse EU:n lainsäädäntöehdotuksesta tai muusta eduskunnan toimivaltaan kuuluvasta ehdotuksesta. E-kirjettä käytetään myös silloin, kun asian käsittely EU:ssa etenee niin nopealla aikataululla, ettei U-kirjelmää voida toimittaa eduskunnan vaikutusvallan kannalta oikeaan aikaan.

Ministeriö valmisteli myöhemmin myös U-kirjelmän petoksentorjunta-asiasta. Kirjelmän valmistelu alkoi ennen oikeuskanslerin selvityspyyntöä.

Perusteena oli aikataulu ja teknisluonteisuus

Ministeriö vastasi oikeuskanslerin selvityspyyntöihin joulukuussa.

”Prioriteettinamme oli eduskunnan nopea informointi teknisluonteisista säädösmuutoksista. E-kirje oli juuri oikea tapa edetä, jotta eduskunta ehti saada tiedon ennen päätöksentekoa EU:ssa. Jatkossa teemme aina tällaisissa tilanteissa myös U-kirjelmän jälkikäteen”, sanoo valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki.

Valtiovarainministeriön selvitys veroasiassa

Valtiovarainministeriön selvitys petoksentorjunta-asiassa

EU-asioiden käsittely valtioneuvostossa (valtioneuvoston sivut)

Lisätietoja:

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki, puh. 02955 30292, martti.hetemaki(at)vm.fi