Lausuntopyyntö
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja asiakirjojen turvallisuusluokittelusta

Valtiovarainministeriö 14.6.2019 8.57
Tiedote

Lausuntokierrokselle lähteneellä valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä asiakirjojen turvallisuusluokittelusta, turvallisuusluokiteltaviin asiakirjoihin tehtävistä merkinnöistä ja turvallisuusluokiteltujen asiakirjojen käsittelyyn liittyvistä tietoturvallisuustoimenpiteistä.

Tiedonhallintalain tullessa voimaan 1.1.2020 asiakirjojen käsittelyn tietoturvallisuusvelvoitteista sekä valtionhallinnon viranomaisissa turvallisuusluokiteltavista asiakirjoista säädetään tiedonhallintalaissa. Lausuntokierrokselle lähtenyt luonnos asetukseksi sisältäisi nykyistä tietoturvallisuusasetusta mukaillen säännökset turvallisuusluokista, turvallisuusluokittelumerkinnöistä ja eri luokkiin kuuluviin asiakirjoihin kohdistettavista tietoturvallisuustoimenpiteistä.

Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Valtiovarainministeriö lähetti luonnoksen asetukseksi lausuntokierrokselle 14.6. Lausuntoaika päättyy 30.8. Lausuntopyyntö ja asetusluonnos on julkaistu lausuntopalvelu.fissä.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto, puh. 0295 530 515, eeva.lantto(at)vm.fi