På 112-dagen lär man sig att känna igen farliga situationer i vardagen

10.2.2012 6.23
Nyhet N5-59152

Den 11 februari är en nationell nödnummerdag, dvs. 112-dagen. Målet är att förmå människor att känna igen farliga situationer och förebygga olycksfall i såväl skolan, hemma som under fritidsaktiviteterna. Avsikten är också att vägleda människor att agera aktivt och ansvarsfullt i en eventuell nödsituation.

Kampanjen ordnas för 16:e gången i Finland. Temat för i år är hjältemod i vardagen. Arrangörer är nödcentralsverket, räddningsväsendet, polisen, social- och hälsovården, undervisningsväsendet samt nödcentralerna. Nödnummerdagens beskyddare är social- och hälsovårdsminister Paula Risikko och inrikesminister Päivi Räsänen.

Ytterligare uppgifter

Olli Saarsalmi, överingenjör, tfn 09 160 73186
Merja Söderholm, konsultativ tjänsteman, tfn 09 160 74028

webbnyheter