Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Lastensuojelun kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma

21.1.2014 9.19
Uutinen N5-63715

Lastensuojelun kehittämiseksi tarvitaan sekä nopeita toimenpiteitä että pitkäjänteinen toimintasuunnitelma. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan useammalle vuodelle ajoittuvaa lastensuojelun kehittämisen toteuttamissuunnitelmaa sekä tarkistettua lastensuojelun laatusuositusta. Tavoitteena on parantaa lastensuojelun tilannetta sekä lasten asemaa.

Toteuttamissuunnitelman pohjana ovat Toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän loppuraportti sekä siitä annetut lausunnot. Lisäksi suunnitelmaan ovat vaikuttaneet otakantaa.fi-sivuston keskustelu sekä peruspalveluministeri Susanna Huovisen järjestämä pyöreän pöydän keskustelu alan järjestöille 31.10.2013. Toteuttamissuunnitelma ja laatusuositus on tarkoitus julkaista keväällä 2014.

Osa Toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän ehdottamista toimenpiteistä on jo ehditty käynnistää. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tehtäväksi muun muassa viranomaisten välistä tiedonvaihtoa koskevan oppaan ja siihen liittyvän koulutuskokonaisuuden laatimisen sekä lastensuojeluilmoituksia koskevan tutkimuksen käynnistämisen.

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistuksessa painopistettä siirretään korjaavasta työstä ehkäisevään työhön ja erityisesti lasten ja perheiden palveluja vahvistetaan. Lastensuojelun kiireellisten sijoitusten määrä kertoo avohuollon palvelujen puutteista. Tähän pyritään saamaan muutos uudistuksen yhteydessä. Lastensuojelun asiakkuus ei myöskään saisi olla edellytyksenä palvelujen saannille silloin, kun perhe itse hakee apua.

Samalla on tarkoitus laajentaa lasten kanssa toimivien ammattilaisten ilmoitusvelvollisuutta. Niillä ammattilaisilla, joilla nykyäänkin on velvollisuus ilmoittaa poliisille lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksen epäilystä, olisi jatkossa velvollisuus ilmoittaa suoraan poliisille myös epäiltäessä lapsen pahoinpitelyä. Ilmoitusprosessin saaminen nopeammaksi nopeuttaa rikostutkintaa ja parantaa näin lasten oikeusturvaa.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Marjo Lavikainen, p. 02951 63581
hallitussihteeri Annika Juurikko, p. 02951 63242
hallitusneuvos Lotta Hämeen-Anttila, p. 02951 63406

verkkouutiset