Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Osallistavan sosiaaliturvan tarkoitus on lisätä ihmisten hyvinvointia

9.4.2014 6.50
Uutinen N5-64332
Pakkotyötä, ilmaista työtä vai oikeus osallistua yhteiskuntaan? Julkisuudessa osallistava sosiaaliturva on leimattu häikäilemättömäksi tavaksi kyykyttää köyhiä. Osallistavaa sosiaaliturvaa kehittävän työryhmän puheenjohtaja Outi Antila ymmärtää julkisuudessa käydyn keskustelun, mutta ei allekirjoita väitteitä pakkotyöstä.

"Osallistavan sosiaaliturvan työryhmässä lähdemme positiivisesta näkökulmasta: tämä malli voisi luoda ihmisille enemmän mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan. Tavoitteena on ennen kaikkea ehkäistä syrjäytymistä."

Perimmäisenä päämääränä on, että työttömät työllistyisivät avoimille työmarkkinoille tai että ihmisen elämäntilanne ainakin paranisi.

Työryhmä on miettinyt, mitä osallistava sosiaaliturva voisi käytännössä olla. Nykyisen kuntouttavan työtoiminnan ja työvoimahallinnon tarjoamien aktiivitoimenpiteiden lisäksi on pohdittu osallistumista järjestettyyn liikuntaan tai kansalaisopiston kursseille. Yleishyödyllisiä töitä voisivat olla sellaiset yksinasuvien ikäihmisten auttamispalvelut, joita ei muuten saa, esimerkiksi piha- ja lumityöt.

Syrjäytymisen ehkäisyn lisäksi osallistavan sosiaaliturvan toinen tavoite on lisätä sosiaaliturvan kannustavuutta. Ratkaistava on, seuraisiko osallistumisesta kieltäytymisestä sanktio tai palkittaisiinko osallistumisesta esimerkiksi etuuden korotuksella.

"Jo nyt työttömyysturvassa ja toimeentuloturvassa on sanktioita, siksi osallistavaan sosiaaliturvaan ei luotu ainakaan nyt pilotointivaiheessa uusia sanktioita. On mietittävä, mitä ovat mahdolliset porkkanat."

Kenelle osallistava sosiaaliturva on?Työryhmä on keskustellut paljon siitä, ketkä hyötyisivät osallistumisesta eniten eli kenelle toimenpiteet pitäisi ensisijaisesti kohdistaa. Pilotointivaiheessa kohderyhmäksi valittiin pitkäaikaistyöttömät.

"Juuri työttömäksi jääneistä suuri osa työllistyy nopeasti uudelleen ilman erityisiä toimenpiteitäkin. Sen sijaan kun työttömyys pitkittyy, kasvaa myös syrjäytymisriski."

Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomessa aktiivisiin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistuu tällä hetkellä melko pieni osa työttömistä, noin 30 prosenttia. Sekä EU:n komissio että OECD ovat suositelleet Suomelle nykyistä aktiivisemman työvoimapolitiikan kehittämistä.

Antila haluaa tehdä selväksi, että ei missään nimessä ole tarkoitus laajentaa osallistavaa sosiaaliturvaa kaikkiin työelämän ulkopuolella oleviin ryhmiin.

"Perhevapailla olevat ihmiset hoitavat lapsiaan, ja osallistuvat sillä tavoin. Osallistaminen ei koskisi myöskään vanhuuseläkeläisiä, hehän ovat työuransa jo tehneet. Ikäihmiset voisivat sen sijaan hyötyä osallistavasta sosiaaliturvasta, jos he sitä kautta saisivat vaikkapa ulkoiluseuraa."

Kuka ottaa kopin ihmisistä?Osallistavassa sosiaaliturvassa toimenpiteitä järjestäisivät kunnat ja työvoimapalvelukeskukset.

Suunnitelma on, että jossain vaiheessa osallistujat voisivat valita tehtäviä sähköisestä kalenterista, johon tehtävien tarjoajat voisivat listata avoinna olevia tehtäviä. Osaan tehtävistä voisi riittää pelkkä ilmoittautuminen, osa voisi edellyttää haastattelua tai tapaamista.

"Pelkkä sähköinen tehtäväkalenteri toimii aktiivisimpien kohdalla, mutta on myös muistettava, että toiset tarvitset enemmän apua."

Pilotoinnit käyntiin

Osallistavan sosiaaliturvan työryhmä jatkaa työtään vuoden loppuun asti. Nyt työhön haetaan lisäeväitä pilotoinneista.

Erityisesti tarvitaan tietoa siitä, onko nykyisessä lainsäädännössä tai ohjeissa sellaista, joka estää osallistavan sosiaaliturvan toteuttamisen kunnissa. Rauma ja Paltamo ovat ensimmäisinä lähdössä testaamaan ideoita käytännössä.

Teksti: Kimmo Vainikainen, Milla Meretniemi

Mitä mieltä sinä olet? Osallistu keskusteluun:

Mitä mieltä osallistavasta sosiaaliturvasta? (otakantaa.fi)