Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

EU:n sosiaaliturvalainsäädännön muutokset voimaan tänään

28.6.2012 9.18
Uutinen N5-60866

Tänään tulee voimaan uusia sosiaaliturvan koordinaatiosäännöksiä EU-jäsenmaiden välillä. Säännökset koskevat yrittäjien työttömyysturvaa ja lentohenkilöstöön sovellettavan sosiaaliturvalainsäädännön valintaa.

Jos toisessa jäsenmaassa työskennellyt yrittäjä jää työttömäksi eikä hänen asuinmaassaan ole yrittäjille työttömyysturvaa, työttömyyspäivärahan maksaa edellinen työskentelyvaltio. Työttömyysturvan suuruus ja kesto määräytyy työskentelyvaltion lainsäädännön mukaan.  Sama valtio maksaa myös sairaanhoidon ja perhe-etuuksien kustannukset työttömyysturvan maksuajalta. Työttömyysturvaetuutta haetaan työskentelyvaltiosta.

Lentohenkilöstöä koskevista sosiaaliturvan muutoksista löytyy lisätietoa Eläketurvakeskuksen verkkopalvelusta.

Lentohenkilökunnan ja useassa maassa työskentelevien sosiaaliturvaan muutoksia (ETK)

Lisätietoja

hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta, p. 09 160 73877, [email protected]

 

verkkouutiset