Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kaste-hankkeiden hakuohjeet on päivitetty

10.8.2012 12.20
Uutinen N5-61018

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustusten hakua ohjaava hankeopas on päivitetty. Opas sisältää ne periaatteet ja käytännöt, joita noudatetaan valtionavustuksen hakemisessa, myöntämisessä, hankkeiden hallinnoinnissa ja toteuttamisessa sekä raportoinnissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustukset suunnataan Kaste-ohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä toteuttaviin hankkeisiin vuosina 2012-2015. Avustushakemuksen valmisteluvaiheessa tulee tutustua huolellisesti Kaste-ohjelmaan 2012-2015 sekä siitä laadittavaan toimeenpanosuunnitelmaan, joka valmistuu syyskuussa 2012.

Valtionavustus voidaan myöntää kunnalle tai kuntayhtymälle. Avustettavilla hankkeilla on oltava kiinteä yhteys kunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja niiden täytyy olla laaja-alaisesti hyödynnettäviä. Kehittämishankkeiden tavoitteena on luoda, arvioida, levittää ja juurruttaa uusia hyviä käytäntöjä.

Hankehallinnoinnin menettelyjä on uudistettu. Hankkeet tulee jatkossa toteuttaa hallinnollisesti yhtenä kokonaisuutena. Hankkeella tulee olla sen hallinnoinnista vastaava taho, jonka kirjanpitoon hankkeen menot ja tulot merkitään. Hallinnoija laatii muiden hankkeeseen osallistuvien kanssa sopimuksen valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista.

Hankkeiden hakuaika päättyy tänä vuonna 31.12.2012. Vuosina 2013 ja 2014 hakuaika päättyy syyskuun lopussa.

Hakulomake löytyy hankeoppaan liitteistä ja Kaste-verkkosivuilta osiosta Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustukset.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Salme Kallinen-Kräkin, p. 0295 163 290
neuvotteleva virkamies Mikko Nygård, p. 0295 163 291
ylitarkastaja Minna Kylmäniemi, p. 0295 163 298

verkkouutiset