Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Työryhmä: Maahanmuuttoon ja maastamuuttoon liittyvää sosiaaliturvasäännöstöä täsmennettävä

21.7.2011 11.35
Uutinen N5-58016
Maahanmuuttoon ja maastamuuttoon liittyviä kansallisia sosiaaliturvasäännöksiä selvittänyt työryhmä esittää, että säännöksiin tehtäisiin useita täsmennyksiä.

Työryhmä arvioi myös säännösten toimivuutta kansainvälisten, erityisesti EU-sääntöjen näkökulmasta.

Suomen sosiaaliturvasäännöksiä olisi selkeytettävä siten, että ne nykyistä tarkemmin määrittelisivät sosiaalivakuutuksen piiriin kuulumisen ehdot.

Tilapäinen oleskelu ja pysyvä asuminen sekä niihin liittyvä rajanveto ja oikeudet olisi säännöksissä kuvattava täsmällisemmin.

Työryhmän mukaan oikeuksien ja velvollisuuksien toimivuutta olisi arvioitava ottamalla huomioon sosiaaliturvajärjestelmien kestävä ja oikeudenmukainen rahoitus.

Sosiaaliturvaa koskevan lainsäädännön uudistamista varten on jo asetettu uusi työryhmä, jonka on määrä saada työnsä valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja

Apulaisosastopäällikkö Carin Lindqvist-Virtanen, puh. 09 160 73870, [email protected]