Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Työryhmä kehittämään luovilla aloilla työskentelevien sosiaaliturvaa

6.9.2012 12.24
Uutinen N5-61128

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän kehittämään luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien sosiaaliturvaa. Tavoitteena on, ettei luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien sosiaaliturva eroaisi perusteettomasti palkansaajien sosiaaliturvasta.

Työryhmä paikantaa luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien sosiaaliturvan ja sosiaaliturvaan vaikuttavan verotuksen mahdolliset epäkohdat jo aiemmin tehtyjen selvitysten pohjalta. Tehtävänä on laatia ehdotus siitä, miten epäkohdat voidaan korjata.

Lisäksi työryhmä selvittää, millainen merkitys alle neljän kuukauden apurahajaksoilla on apurahatyöskentelyn vakuuttamiselle. Tällä hetkellä apurahansaajien vakuuttamisvelvollisuus syntyy, jos yhdenjaksoinen apurahalla työskentely kestää vähintään neljä kuukautta ja jos apurahan suuruus on vuotuiseksi työtuloksi muutettuna vähintään 3552,92 euroa vuodessa. Mikäli työskentelyjakso tai apurahan suuruus jää vähimmäisrajoja pienemmäksi, apurahansaaja jää apurahalla työskentelynsä osalta ansiosidonnaisen sosiaaliturvan ulkopuolelle.

Työryhmän tehtävä pohjautuu hallitusohjelmaan. Sen toimikausi kestää 31.3.2013 asti. Ryhmän puheenjohtaja on hallitusneuvos Erik Strömberg.

Lisätietoja:

hallitussihteeri Inka Hassinen, p. 0295 163 187