Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Työryhmä selkeyttää ulkomaalaisille myönnettävän toimeentulotuen perusteita

27.5.2010 6.22
Uutinen N5-54943

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän selvittämään perusteita, joilla ulkomaalaisille myönnetään toimeentulotukea sekä selkeyttämään myöntämiseen liittyviä käytäntöjä.

Yleinen liikkuvuus Euroopassa on kasvanut viime vuosina ja Suomeen on tullut EU-kansalaisia, jotka eivät ole tulleet toimeen omilla tuloillaan ja varoillaan EU-säädösten edellyttämällä tavalla. Toimeentulo-ongelmiin on ollut erilaisia syitä ja henkilöt ovat joutuneet turvautumaan viimesijaisena toimeentulon turvana toimeentulotukeen.

Työryhmän tavoitteena on kuvata ja arvioida ulkomaalaisia koskevan sääntelyn selkeyttä ja toimivuutta sekä kunnan toimintatapojen kehittämistä toimeentulotuen myöntämiseen liittyvissä kysymyksissä. Kunnissa on tällä hetkellä erilaisia toimintakäytäntöjä ja toiminnan ohjeistus on ajantasaistettava.

Lisäksi työryhmä laatii esityksen toimeentulotukea koskevan ohjeistuksen uudistamiseksi ja arvioi mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita. Työryhmän toimikausi kestää 30.11.2010 saakka.

Lisätietoja

Sosiaalineuvos Aune Turpeinen, p. 09 160 74 489
Ylitarkastaja Jaakko Ellisaari, p. 09 160 74 344

verkkouutiset