Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Työryhmä selvittämään apteekkitoiminnan kehittämistarpeita

15.6.2010 10.37
Uutinen N5-55175

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut apteekkitoiminnan kehittämistä pohtivan työryhmän. Työryhmä selvittää ja arvioi, millaisia kehittämistarpeita avohuollon apteekkitoiminnassa on ja miten niihin voidaan vastata. Tavoitteena on koko maan kattava, turvallinen ja kustannustehokas lääkkeiden jakelujärjestelmä, joka varmistaa yhdenvertaisen lääkkeiden saatavuuden.

Työryhmän tehtävänä on selvittää ja arvioida lääkkeiden vähittäisjakelun erilaiset oikeudelliset ja organisatoriset mallit sekä pohtia, miten turvataan maan kattava lääkkeiden vähittäisjakeluverkosto.

Lisäksi työryhmä selvittää yliopistojen apteekkien asemaa ja rooleja sekä apteekkien uusia palvelukonsepteja ja niiden rahoitusmalleja ja miettii, millä tavoin farmaseuttista asiantuntijuutta voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä.

Työryhmän toimikausi kestää vuoden 2010 loppuun asti ja sen puheenjohtajana toimii ylijohtaja Sinikka Rajaniemi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta (Fimea).

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi, p. 09 160 74146
Lakimies Kirsi Ruuhonen, p. 09 160 74131

webbnyheter