Työryhmä kehittämään syövän hoitoa

17.3.2009 13.10
Uutinen N5-56397

Suomessa todetaan vuosittain yli 27 000 uutta syöpätapausta, ja määrän arvioidaan kasvavan vuoteen 2015 mennessä yli 30 000:n. Syövän ilmaantuvuus lisääntyy etenkin väestön ikääntyessä. Lisäksi elintavat selittävät syöpäkehitystä. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän laatimaan ehdotukset, joiden avulla syöpäsairauksien hoitojärjestelmää kehitetään terveystaloustieteellisesti kestävällä tavalla vuoteen 2020 mennessä.

Työn ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on linjata syöpätautien hoidon sisältöä ja hoidon järjestämistä Suomessa sekä valmistautua syöpäpotilaiden määrän ja uusien hoitojen lisääntymiseen. Ensimmäisen vaiheen työryhmä koostuu viranomaisten ohella erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, terveystaloustieteen, syöpäjärjestöjen ja potilaiden edustajista. Työryhmä toimii vuoden 2009 loppuun saakka.

Syöpää hoidetaan Suomessa kohtuullisin kustannuksin

Syöpien lisääntyessä ja niiden hoidon kehittyessä on tärkeä huolehtia siitä, että uudet syöpähoidot otetaan käyttöön viiveettä ja niiden hyödyt suhteessa niistä aiheutuviin kustannuksiin arvioidaan. Hoidot, jotka eivät ole tarpeeksi tehokkaita, on nopeasti tunnistettava ja poistettava käytöstä. Oireenmukaista hoitoa on kehitettävä ja potilaan näkökulma on otettava huomioon nykyistä paremmin. Osa hoidoista on keskitettävä ja etenkin seurantaa ja oireenmukaista hoitoa hajautettava.

Syövän hoitotulokset ovat Suomessa kansainvälisesti arvioiden hyviä ja ne saavutetaan kohtuullisin kustannuksin. Tulevaisuuden haasteet ovat syöpähoitoihin pääsyssä todetut viiveet, vallitseva henkilöstöpula ja kallistuvat syöpähoidot tilanteessa, jossa syöpäpotilaiden määrä ja hoidot lisääntyvät ja yhteiskunnan voimavarat ovat rajallisia.

Vuonna 2004 syövät aiheuttivat yhteensä yli 500 miljoonan euron kustannukset ja vuoteen 2015 kustannusten arvioitiin kaksinkertaistuvan. Syövän kustannuksista suurin osa on hoitokustannuksia. Hoidon sisällön ja kustannusten hallinnan kannalta tärkeät kysymykset liittyvät syövän hoidon järjestämiseen eli hoidon organisointiin, porrastukseen ja työnjakoon, sekä toisaalta hoidon sisältöön eli hoitojen käyttöönottoon ja hoitokäytäntöihin.

THL vastaa toisen vaiheen työryhmän perustamisesta

Työn toista vaihetta varten perustetaan työryhmä, jonka tavoitteena on selvittää alan koulutusta ja tutkimusta työn ensimmäisen vaiheen ehdotusten pohjalta sekä linjata syövän ehkäisyä, seulontoja ja potilaan kuntoutusta. Toisen vaiheen työryhmän perustamisesta ja järjestämisestä vastaisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Lisätietoja

Lääkintöneuvos Terhi Hermanson, puh. (09) 160 73901