Työelämäpalkinto Ruoka-Saarioiselle sekä Metallityöväen liitolle ja Teknologiateollisuudelle

7.10.2010 8.00
Uutinen N5-56422

Työelämäpalkinnon 2010 saivat Ruoka-Saarioinen Oy sekä Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen liitto ry yhdessä. Palkitut ovat edistäneet ikääntyneiden jatkamista työelämässä pidempään. Tasavallan presidentti Tarja Halonen luovutti palkinnot Työelämäpalkinnon rahaston järjestämässä tilaisuudessa 7. lokakuuta Helsingissä. Ruoka-Saarioisen palkinto on 30 000 euroa, ja Teknologiateollisuus ja Metallityöväen liitto jakavat saman summan keskenään.

Saarioisten Sahalahden tehtaalla senioriohjelma yli 55-vuotiaille

Saarioisten Sahalahden tehtaalla on ollut vuodesta 2004 käytössä senioriohjelma. Yli 55-vuotiaan työntekijän työtä on hänen halutessaan kevennetty ilman, että ansiotaso laskee. Terveydellisistä tai muista erityissyistä on järjestelty muuta kuin kolmivuorotyötä eikä yli 55-vuotiaan työntekijän ole tarvinnut osallistua työnkiertoon. Ruoka-Saarioisella yli 60-vuotiaiden osuus työntekijöistä on noussut senioriohjelman aikana 3,5 prosentista 6,3 prosenttiin.

Ruoka-Saarioisen malli on sittemmin levinnyt muuallekin. Elintarvikealan työehtosopimuksessa on päätetty lähteä toteuttamaan koko alalla vastaavaa ikäohjelmaa yli 50-vuotiaille.

Teknologiateollisuus ja Metallityöväen liitto yhteistyössä alan ikäjakauman muuttamiseksi

Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen liitto ry ovat yhdessä toteuttaneet useita hankkeita työtapaturmien torjunnan, muutosturvan, työaikamallien ja tuottavuuden alueilla. Yhteistyön ansiosta yli 60-vuotiaiden osuus alan työntekijöistä ja toimihenkilöistä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana noin yhdestä prosentista yli viiteen prosenttiin.

Teknologiateollisuus ja Metallityöväen liitto ovat käynnistäneet
Hyvä työ - pidempi työura -hankkeen. Sen tavoitteena on levittää alan
työpaikoilla jo käytössä olevia hyviä käytäntöjä ikääntyneiden työssä jatkamisen edistämiseksi. Hanke on laajentumassa myös toimihenkilöjärjestöihin. Liittojen yhteistyö toimii siten mallina myös muilla aloilla.

Suomen työelämäpalkinto on annettu vuodesta 2008 lähtien yhteisölle tai henkilölle, joka on erityisen ansioituneesti lisännyt ikääntyvien työhyvinvointia. Palkinnon myöntää Työelämäpalkinnon rahasto, jonka ovat perustaneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Sitra. Rahaston alkupääoma on 300 000 euroa. Sitä ovat kartuttaneet yhtä suurilla osuuksilla Sitra ja sosiaali- ja terveysministeriö, joka osoitti tähän tarkoitukseen Carl Bertelsmann -säätiön Suomelle myöntämän
150 000 euron tunnustuspalkinnon.

Lisätietoja

ylitarkastaja Ismo Suksi, STM, p. 0400 409 717

 

verkkouutiset