Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Asiakkaan osallistumista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen voidaan vahvistaa

8.12.2011 13.34
Uutinen N5-58828

Itsemäärääminen ja voimaantuminen ovat merkittäviä asioita asiakkaan aseman muutoksessa. Asiakkaiden osallisuutta omaan hoitoonsa ja sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen voidaan vahvistaa monin tavoin, mutta vaikutusmahdollisuuksissa on puutteita. Näin voi päätellä Euroopassa 2000-luvulla tehdyistä sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuksista. Tuoreessa kirjallisuuskatsauksessa analysoitiin 126 asiakkaan osallisuuteen liittyvää tutkimusta.

Asiakkaan suhde asiantuntijavaltaan, tiedon prosessoinnin kyky, omien asenteiden ja ajattelumallien hallinta sekä sosiaalinen tuki määrittävät lähtökohdat yksilön osallisuudelle. Tutkimuksellisilla interventioilla ja kokeellisilla tutkimuksilla voidaan vahvistaa asiakkaiden osallisuutta ja saada palautetta siitä, millaisia toimintamalleja he suosivat.

Osallisuutta heikentävinä tekijöinä voidaan pitää tutkimusten perusteella alaikäisen mielenterveydellisiä ja elämänhallinnallisia ongelmia, sosioekonomista asemaa sekä kieli- tai muuhun vähemmistöryhmään kuulumista.

Aktiivisilla asiakkailla on mahdollisuus kehittää palveluja useilla tavoilla

Tutkimusten mukaan asiakkailla on mahdollisuus kehittää palveluja useilla eri tavoilla. Näitä tapoja ovat esimerkiksi kokemusasiantuntijana toimiminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kokoamat asiakkaiden ja potilaiden keskinäiset käyttäjätiimit, joiden tarkoituksena on edistää esimerkiksi päihteidenkäyttäjien kuntoutumista.

Lisäksi tutkimuksissa ovat nousseet esiin asiakkaiden ja potilaiden kehittämät järjestöt ja liikkeet, joilla on mahdollisuuksia vaikuttaa paitsi suoraan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioihin, myös lääketeollisuuden, hallituksen, parlamentin ja median toimintaan.

Katsauksen tuloksia hyödynnetään palvelujen kehittämisessä

Kirjallisuuskatsaus antaa näkökulman siihen, mihin asiakkaan osallisuudessa ja sen vahvistamisessa on kiinnitettävä huomiota. Katsauksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaskeskeisten palvelujen kehittämisessä. Tuloksista saadaan myös tärkeää tietoa mm. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeutta pohtivan työryhmän työhön.

Lisätietoja

sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki, p. 09 160 73136