Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Vapaa-ajan tapaturmia kannattaa ehkäistä myös työpaikoilla

26.8.2013 10.37
Uutinen N5-62955

"Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat aiheuttavat joillakin työpaikoilla jopa neljä kertaa enemmän sairauspoissaoloja kuin työtapaturmat. Työpaikkojen kannattaa siksi laajentaa turvallisuusnäkökulmaa yli työaikarajojen", sanoo neuvotteleva virkamies Merja Söderholm.

Suomessa tapahtuu vuosittain yli miljoona fyysisen vamman aiheuttavaa tapaturmaa. Niistä seuraa yli 400 000 lääkärikäyntiä, kymmeniä tuhansia sairaalahoitopäiviä ja noin 2 800 kuolemantapausta.

Kahdeksan kymmenestä vahingosta sattuu vapaa-aikana. Vaikka vahingot töissä ja liikenteessä on saatu vähenemään reilusti, koti- ja vapaa-ajan tapaturmien määrä on nykyisin lähes kaksinkertainen 1980-lukuun verrattuna.

"Lisääntynyt alkoholinkulutus ja väestön ikääntyminen", Söderholm selittää kasvun keskeisiä syitä. Kolmaskin tekijä vaikuttaa taustalla.

"Vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn ei ole tehty samanlaista organisatorista tai rahallista satsausta kuin liikenteen ja työpaikkojen turvallisuuden parantamiseen. Asialle tarvittaisiin lisää näkyvyyttä ja resursseja".

Kuuluisat viimeiset sanat

Tapaturmien ehkäisyn tarpeellisuudesta muistutetaan vuosittain jonain 13. päiväksi osuvana perjantaina. Tänä vuonna tapaturmapäivä on suunnattu erityisesti työpaikoille ja sitä vietetään syyskuussa teemalla 'Ennakoi, etteivät jäisi viimeisiksi sanoiksi'. Jokainen voi keksiä ja jakaa osuvia viimeisiä sanoja Facebookissa tai tapaturmapäivä.fi-sivujen e-postikorteilla.

Tapaturmapäivä

Tapaturmapäivä toimii tietoiskuna, jossa ovat mukana useat ministeriöt, virastot, laitokset ja järjestöt. Jotta asia saataisiin etenemään laajalla rintamalla, Söderholm toivoo yhä useamman työyhteisön ottavan vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn asian osaksi normaalia turvallisuustoimintaa.

"Olennaista on pitää turvallisuusasioita eri keinoin esillä. Työpaikalla voi järjestää vaikkapa polkupyörän huoltopäivän, kutsua paikallisen suutarin esittelemään keinoja liukastumisen estämiseksi tai tarjota ensiapukoulutusta. Heijastimia, heijastinliivejä tai liukuesteitä voi jakaa henkilökunnalle ja kalliimpia välineitä voi hankkia lainattavaksi.  Moni ei tule itse ostaneeksi esimerkiksi turvavaljaita, vaikka kiipeileekin kodin tai mökin katolle puhdistamaan lehtiä tai lunta."

Söderholmin mielestä vapaa-aikaan liittyviä turvallisuusideoita kannattaa kerätä henkilökunnalta. Kokeilutyöpaikoilla näin on tehty hyvin tuloksin. Vastaanotto on ollut muutenkin positiivinen, mikä auttaa hälventämään asiaan joskus liittyvää epäröintiä.

"On tärkeää tiedostaa, että eri tapaturmien vaikutukset heijastuvat töistä kotiin ja päinvastoin, ja että ennaltaehkäisy hyödyttää kaikkia. Onneksi meillä on jo työpaikkoja, joissa se on ymmärretty varsin hyvin ja tartuttu toimeen. Laaja-alainen turvallisuustyö edistää työntekijöiden hyvinvointia ja parantaa siten myös tuottavuutta."

Helpot ja vaikeat asiat

Kukaan tuskin pahastuu siitä, että saa työpaikalta heijastimen syyspimeiden alkaessa. Joidenkin vapaa-ajan tapaturmiin liittyvien asioiden käsittely saattaa olla kuitenkin herkempää. Jo työpaikan liikuntapäivä voi herättää intohimoja, jos ehdotus esimerkiksi kiinnostavan extreme-lajin kokeilusta hylätään liian riskialttiina.

Ehkä kaikkein haastavin aihe on alkoholinkäytön aiheuttama tapaturmavaara. Mini-intervention käyttöön ottoa työterveyshuollossa kannattaa vahvistaa, koska näin saadaan myös tapaturmia vähennettyä. Kolmannes kuolemaan johtaneista tapaturmista tapahtuu meillä alkoholin vaikutuksen alaisena. EU-maista Suomen tapaturmakuolleisuus on neljänneksi korkeimmalla tasolla Liettuan, Latvian ja Viron jälkeen, ja on kaksi kertaa suurempi kuin esimerkiksi Ruotsissa. Söderholm uskoo erojen heijastavan humalahakuisen juomatavan ohella myös erilaista mentaliteettia."Etenkään miesten kulttuuri ei ole niin turvallisuushakuista kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa, vaan riskinottoa ihaillaan."

Söderholmin mielestä kaikkiin tapaturmien riskitekijöihin vaikutetaan parhaiten kiinnittämällä niihin huomiota, käymällä yhteistä keskustelua ja ennen kaikkea pitkäjänteisellä ja monipuolisella toiminnalla.

"Hyvä kehitys työ- ja liikennetapaturmien vähentämisessä osoittaa, että ehkäisevä työ toimii ja on kustannustehokasta. Samalla tavoin pystymme vähentämään myös koti- ja vapaa-ajan tapaturmia."

Paula Mannonen