Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Yksityisten ambulanssikuljetusten pysäyttäminen ei saa vaarantaa potilasturvallisuutta

20.4.2010 12.20
Uutinen N5-54797

Suomen Sairaankuljetusliiton mukaan sen jäsenyrittäjät pysäyttävät ambulanssikuljetukset keskiviikkona 21. huhtikuuta klo 12.00 - 13.00 vastalauseeksi terveydenhuoltolakiluonnoksen ensihoitoa koskevan säännöksen muotoilulle. Sosiaali- ja terveysministeriö on yhdessä sisäasiainministeriön kanssa valmistautunut tilanteeseen. STM pitää ensiarvoisen tärkeänä, että toimiva ensihoito ja kiireinen sairaankuljetus ovat saatavissa kaikkina aikoina.

STM on pyytänyt Hätäkeskuslaitosta ohjeistamaan hätäkeskuksia valmiuden ylläpitämisessä mielenilmauksen aikana sekä aluehallintovirastoja varmistamaan, että kunnat huolehtivat ensihoitopalvelun valmiuden säilyttämisen kannalta tarpeellisista toimenpiteistä. STM on ollut myös yhteydessä sairaanhoitopiirien ensihoidon vastuulääkäreihin, jotta he ohjeistavat toimia tilanteessa paikallisesti.

Suomessa kuntien vastuulla olevan kiireellisen sairaankuljetuksen ja ensihoidon palvelujen tuottamisesta vastaavat pääosin pelastuslaitokset ja yksityiset sairaankuljetusyrittäjät. Pelastuslaitokset vastaavat kiireellisestä sairaankuljetuksesta ja ensihoidosta erityisesti isojen kuntien alueella, mutta myös Etelä-Suomen maaseudulla. Kainuussa toiminta on maakunnallista.

Yksityiset sairaankuljetusyrittäjät toimivat haja-asutusalueella. Heidän merkityksensä on keskeinen erityisesti Lapissa ja Pohjois-Savossa sekä Etelä-Pohjanmaan maaseudulla.

Lisätietoja

Lääkintöneuvos Timo Keistinen, puh.09 160 74116
Hallitussihteeri Anne Koskela, puh. 09 160 74340
Ylilääkäri Tom Silfvast, puh. 050 4141 485

verkkouutiset