Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Käytä isyysvapaasi -esite nyt myös saameksi

4.8.2011 9.22
Uutinen N5-58041

Sosiaali- ja terveysministeriön esite "Käytä isyysvapaasi" on nyt julkaistu myös pohjoissaamen kielellä.

Esitteessä kerrotaan yleistajuisesti perhevapaista, jotka helpottavat työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista silloin, kun perheessä on pieniä lapsia.

Isän ja lapsen vuorovaikutuksen kannalta on tärkeää, että isä osallistuu lapsen arkeen mahdollisimman varhain. Isyysvapaan ajalta isälle maksetaan joko tulojen mukaan ansioperusteista tai vähimmäismääräistä päivärahaa. Hoitovapaan ajalta maksetaan kotihoidon tukea ja osittaisen hoitovapaan ajalta osittaista hoitorahaa. Päivärahaa ja lapsen hoidon tukia haetaan Kelasta.


Geavat iežat áhččivuohtafriddja -dieđihangihpa dán maid sámegillii

Sosiála- ja dearvvašvuohtaministeriija dieđihangihpa "Geavat iežat áhččivuohtafriddja" lea dál almmuhuvvon maid davvisámegillii.

Dieđihangihppagis muitaluvvo álkit ipmirdahtti vuogi mielde bearašluomu birra, mii álkidahttá heivehit oktii bargo- ja bearašeallima dalle, go bearrašis leat smávva mánát.

Áhči ja máná vuorrováikkuhussii lea dehálaš, ahte áhčči oassálastá mánás árgabeaivái juo áibbas njuoratmánnámuttos. Áhččivuohtafriddja áigge áhččái máksojuvvo juogo du boađuid mielde dienasvuđot dehe vuolimusmearet beaiveruhta. Dikšunfriddja áigge máksojuvvo ruovttudivššu doarjja ja oassálas dikšunfriddja áigge oassálas dikšunruhta. Beaiveruhta ja  mánnadikšundoarjagat ohccojuvvojit Kelas.

verkkouutiset