Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Asiakasosallistumisen ja hyvinvointiteknologian avulla turvataan tulevaisuuden hyvinvointipalvelut

6.10.2011 8.01
Uutinen N5-58440

Pohjoismaiden hyvinvointijärjestelmien tuottamat hyvinvointiteknologian ratkaisut voivat olla tulevaisuuden vientimenestyksiä. Niiden avulla voidaan turvata hyvinvointipalvelut, kun yhä harvempi voi huolehtia yhä suuremmasta joukosta ihmisiä. Uuden teknologian hyödyntäminen hyvinvointisektorilla sekä siihen liittyvät eettiset seikat edellyttävät kuitenkin pohdintaa ja jatkossa myös säädösmuutoksia.

Konferenssissa puhuneen johtaja Eija Koivuranta sosiaali- ja terveysministeriöstä pitää sähköisten palvelujen ja hyvinvointiteknologian kehitystä myös potilas- ja asiakaskeskeisyyden mahdollistajana. Nykyään asiakkaat huolehtivat yhä omatoimisemmin terveydestään ja ammattilaisista on tullut enemmän neuvonantajia.

"Asiakas ei ole palvelujen kehittämistyössäkään vain ammattilaisten työn keskipiste, vaan palvelut suunnitellaan asiakkaiden itsensä esille tuomien tarpeiden ja heidän asettamiensa tavoitteiden mukaan. Käyttäjien varhainen mukana olo voi lyhentää tuotteen kehittämiseen menevää aikaa ja näin myös vähentää yrityksille koituvia kustannuksia ", Koivuranta painotti. "Teknologian hyödyntämisessä on huolehdittava siitä, etteivät uudenlaiset palvelut ja toimintatavat syrjäytä mitään väestöryhmiä, vaan luovat mahdollisuuksia kaikille.".

Asiakasosallistumisesta ja hyvinvointiteknologiasta keskusteltiin Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen ja sosiaali- ja terveysministeriön järjestämässä konferenssissa Suomen Tukholman suurlähetystössä 6. lokakuuta. Konferenssi on osa Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuskautta 2011.

Konferenssissa keskusteltiin muun muassa käyttäjäystävällisyydestä, eettisistä näkökulmista ja asiakkaan oikeuksista sekä filosofisesta, tieteellisestä että käyttäjän näkökulmasta. Lisäksi tarkasteltiin asiakasosallistumista Pohjoismaissa käytännön esimerkkien avulla.

Lisätietojajohtaja Eija Koivuranta, sosiaali- ja terveysministeriö, p. +358 50 5741775, [email protected]