Uuden lääkealan keskuksen nimeksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

6.4.2009 8.17
Uutinen N5-56395

Uuden lääkealan keskuksen nimeksi on tulossa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. Nimi ilmenee lääkehuollon hallinnon uudelleen organisoimista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta.

Uuden keskuksen toimialaksi on suunnitteilla väestön terveyden ja turvallisuuden parantaminen, jota toteutetaan valvomalla lääkkeitä ja kudosten lääketieteellistä käyttöä sekä kehittämällä lääkealaa.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tehtäväkokonaisuuksiksi linjattiin viime viikolla lupa- ja valvonta-asiat, kehittämis- ja tutkimustoiminta sekä lääketiedon tuottaminen ja välittäminen lääkehuollon vaikuttavuuden parantamiseksi.

Uusien tehtävien myötä ja kokoamalla lääkehuollon tehtävät yhdelle toimijalle tavoitellaan väestön lääkehuollon ja lääkehoidon turvallisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisuuden parantamista.

Luonnos hallituksen esityksestä on toimitettu sidosryhmille, joita kuullaan kuulemistilaisuudessa 16. huhtikuuta
verkkouutiset