Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet on päivitetty

4.1.2011 7.59
Uutinen N5-57030

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut verkkosivuillaan päivitetyt kiireettömän hoidon perusteet. Kokonaan uutena on laadittu perusteet laihdutusleikkaushoitoon lähettämiseen. Hedelmöityshoidon perusteita on tarkistettu vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä.

Ensimmäiset kiireettömän hoidon perusteet laadittiin 193 sairauden hoitoon vuonna 2005. Sen jälkeen perusteita on päivitetty sekä laatimalla uusia kriteerejä että täydentämällä vanhoja kokonaisuuksia. Tavoitteena on ollut laatia perusteet noin 80 prosentille kiireettömästä hoidosta.

Lääkärit käyttävät suosituksia apunaan päättäessään potilaan hoidosta. Suositusten ohella lääkäri ottaa aina hoitopäätöstä tehdessään huomioon potilaan yksilöllisen elämäntilanteen ja hoidon tarpeen sekä suunniteltuun hoitoon liittyvät riskit ja hyödyt. Lääkäri päättää potilaan hoidosta yhteisymmärryksessä tämän kanssa. Potilaalla ei ole oikeutta saada mitä tahansa haluamaansa hoitoa. Yksittäinen lääkäri tai hammaslääkäri voi poiketa ohjeista perustellusta syystä.

Sairaanhoitopiirit ja terveyskeskukset arvioivat ja seuraavat jatkuvasti suositusten toimivuutta. Hoidon perusteita korjataan ja kehitetään saatujen kokemusten perusteella.

Perusteet ovat luettavissa suomeksi ja ruotsiksi STM:n verkkopalvelussa sekä Terveysportissa. Myös englanninkieliset yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet ovat valmistumassa.

Lisätietoja

Lääkintöneuvos Timo Keistinen, p. 09 160 74116