Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Pohjoismaiden tasa-arvoministerit kokoontuvat Islannissa

5.11.2009 7.55
Uutinen N5-55885

Tasa-arvoasiain ministerineuvoston kokous järjestetään tänään 5. marraskuuta Reykjavikissa. Suomea edustaa tasa-arvoasioista vastaava ministeri Stefan Wallin.

Kokouksen aiheita ovat sukupuolen merkitys talouskriisissä ja ilmastonmuutoksessa sekä yhteiskunnallisen vallan jakautuminen miesten ja naisten välillä. Asiantuntijoiden alustuksiin perustuen ministerit keskustelevat muun muassa siitä, miten talouskriisi vaikuttaa naisiin ja miehiin ja miten sukupuolinäkökulma voisi tehostaa talouden ongelmien hoitoa. Sukupuoli ja valta-keskustelua pohjustaa juuri valmistumassa oleva ministerineuvoston rahoittama tutkimus "Kön och Makt". Tutkimuksessa on selvitetty naisten ja miesten osuutta politiikassa ja elinkeinoelämässä sekä  analysoitu päätöksentekoon liittyvien tasa-arvopoliittisten toimien vaikutusta eri Pohjoismaissa.

"llmastonmuutoksen torjunnassa ja sen aiheuttamien haittojen korjaamisessa on välttämätöntä ja hyödyllistä huomioida sukupuoli. Ministerineuvosto jatkaa toimia, joiden tavoitteena on sisällyttää sukupuolinäkökulma Kööpenhaminassa joulukuussa käytävien ilmastonmuutosneuvottelujen tuloksena syntyvään sopimukseen", ministeri Stefan Wallin sanoo.

Kokouksessa Tanskan esittelee myös ensi vuoden puheenjohtajakauden teemat, joista keskeisimpiä ovat talouskriisi ja sukupuolittuneet työmarkkinat sekä sukupuolten tasa-arvon kysymykset etnisten vähemmistöjen kannalta Pohjolassa.

Lisätietoja

ylitarkastaja Annamari Asikainen, puh. 050 512 5617

verkkouutiset