Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Sosiaalipalvelujen harmaata taloutta torjuttava tehokkaammin

23.10.2012 11.02
Uutinen N5-61449
Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikkö julkaisi tänään raportin, jossa tarkastellaan sosiaalihuollon alalla esiintyvää harmaata taloutta.

Yksityiset sosiaalipalveluyritykset tuottavat yhä suuremman osan alan palveluista. Kunnat ovat niiden suurin asiakas; vuonna 2010 palveluyrityksistä noin 73 prosenttia myi vähintään puolet palveluistaan kunnille.

Verotarkastusten perusteella sosiaalialan harmaa talous on vähäistä, mutta toimialan voimakas kasvu ja palvelurakenteiden muutokset saattavat lisätä tulevaisuudessa alan harmaata taloutta.

Harmaan talouden selvitysyksikön mukaan lupaviranomaisena toimivan Valviran ja Aluehallintoviranomaisen tiedonsaantioikeus muilta viranomaisilta on liian suppea, ja sitä pitäisi laajentaa. Tämä vaatisi kuitenkin lainsäädäntömuutoksia.

Sosiaalipalvelujen harmaata taloutta voitaisiin torjua tehokkaammin, jos palveluntuottajien toimiluvan edellytyksinä lakiin olisi määritelty lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen ja taloudellinen luotettavuus. Nyt osa yksityisistä sosiaalipalvelujen tuottajista toimii ilmoituksenvaraisesti, jolloin luvanvaraisuuteen liittyvä viranomaisvalvonta ei ole mahdollista. Selvitysyksikkö ehdottaakin, että kaikkien yksityisten sosiaalipalveluyritysten toiminnan pitäisi olla luvanvaraista.

Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa yhteistyötä Harmaan talouden selvitysyksikön kanssa selvittääkseen tarkemmin lainsäädäntöuudistusten tarvetta.

Sosiaalipalvelujen toimiala. Harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvityksiä 32/2011 (pdf, 383.1 kB )
Tietoa harmaasta taloudesta: Sosiaalipalvelujen toimiala (Verohallinnon tiedote 23.10.2012)

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Virpi Vuorinen, p. 0295 163 409, [email protected]
Neuvotteleva virkamies Marjo Lavikainen, p. 0295 163 581,[email protected]

verkkouutiset