Poikien ei-lääketieteellisistä ympärileikkauksista ei tarvita lakia

27.10.2010 4.00
Uutinen N5-56552

Poikien ei-lääketieteellisten ympärileikkausten säätämisestä lailla käydään ajoittain keskustelua. Sosiaali- ja terveysministeriö ei näe tarvetta erillislain säätämiselle. Mahdollisten uusien suositusten ja kuntaohjeiden tarve arvioidaan maahanmuuttopoliittisessa ministeriryhmässä vielä tämän syksyn aikana.

Poikien ei-lääketieteellisistä ympärileikkauksista ei ole saatavissa tilastotietoja. Arvioiden mukaan toimenpiteitä tehtäneen Suomessa noin 200 vuodessa. Niissä on kysymys juutalaisuuteen ja islaminuskoon liittyvästä toimenpiteestä, jolla on kulttuuriset tai uskonnolliset perinteet.

Huoltajien pyynnöstä ja asianmukaisissa lääketieteellisissä olosuhteissa tehtävät leikkaukset ovat sallittuja

Korkein oikeus on katsonut vuonna 2008 tekemässään ennakkoratkaisussa, että ei-lääketieteellisessä ympärileikkauksessa ei syyllistytty oikeudenvastaiseen menettelyyn, kun se tehtiin uskonnollisin ja sosiaalisin perustein, lapsen huoltajan pyynnöstä ja turvallisissa olosuhteissa. Korkeimman oikeuden päätöksellä saatiin vastaus keskeisimpiin avoimiin oikeudellisiin kysymyksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä ehdotti vuonna 2003, että leikkaukset sallittaisiin tietyin, laissa säädetyin edellytyksin. Ehdotuksella pyrittiin varmistamaan leikkausten turvallisuus sekä lapsen ja hänen huoltajiensa oikeuksien toteutuminen. Korkeimman oikeuden antaman ennakkopäätöksen jälkeen tilannetta on arvioitu uudelleen ja todettu, että ympärileikkauksia koskevalle laille ei ole tarvetta.

Ruotsissa lainsäädäntöä poikien ei-lääketieteellisistä ympärileikkauksista

Tiettävästi mikään maa ei ole kieltänyt poikien ei-lääketieteellisiä ympärileikkauksia. Ruotsissa niistä on säädetty lailla. Ruotsissa annetun lain tavoitteena on ollut poikien ei-lääketieteellisten ympärileikkausten määrän vähentäminen ja leikkausten turvallinen suorittaminen julkisen terveydenhuollon piirissä. Saatavilla olevan tiedon mukaan Ruotsissa ei ole saavutettu näitä tavoitteita lailla.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Päivi Kaartamo, p. 09 160 74353
Johtaja Eija Koivuranta, p. 09 160 74350
Sosiaalineuvos Viveca Arrhenius, p. 09 160 73771

 

verkkouutiset