Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtakunnallinen depressiofoorumi vie toimivia käytäntöjä kentälle

2.11.2010 11.59
Uutinen N5-56604

Masto-hanke järjestää yhdessä STM:n sosiaali- ja terveyspalveluosaston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa valtakunnallisen depressiofoorumin 16. -17.11.2010 Paasitornissa Helsingissä. Foorumi järjestetään viidettä kertaa otsikolla "Toimivia käytäntöjä kentälle!".

Masto-hankkeen tavoitteena on edistää masennuksen varhaista tunnistamista ja tehokasta akuuttivaiheen hoitoa. Masennuksen hoidon kulmakivenä on perusterveydenhuolto. Haasteena on päästä vaikuttamaan masentuneen tilanteeseen riittävän ajoissa ennen kuin masennustilasta aiheutuu vakavaa tai pitkäaikaista työ- ja toimintakyvyn haittaa.

Depressiofoorumissa käsitellään monipuolisesti depression tehokasta hoitoa perusterveydenhuollossa ja kuullaan ajankohtaistietoa psykoterapiasta. Depressiofoorumin avaa sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille depression hoidon kehittämisestä kiinnostuneille.

Lisätietoja

Pääsihteeri Teija Honkonen, STM, puh. 09 160 74201, [email protected]

Lääkintöneuvos Maria Vuorilehto, STM, puh. 09 160 73921, [email protected]

verkkouutiset