Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta pidettiin kuulemistilaisuus

16.4.2009 14.22
Uutinen N5-56265

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen perustamista koskevan lainsäädännön kuulemistilaisuus järjestettiin sosiaali- ja terveysministeriössä 16. huhtikuuta. Suullisessa kuulemistilaisuudessa oli paikalla 15 sidosryhmien edustajaa muun  muassa henkilöstöjärjestöistä, yliopistoista ja muista keskeisistä lääkehuollon sidosryhmiä edustavista organisaatioista.

Useissa puheenvuoroissa nähtiin lääkehuollon hallinnon tehtävien kokoamista yhden toimijan vastuulle perusteltuna asiana. Askarruttavia asioita oli muun muassa henkilöstön aseman turvaaminen muutosvaiheessa. Lisäksi toivottiin täsmennyksiä muun muassa hallituksen esityksen vaikutuksiin.

Lausuntoyhteenveto valmistuu ensi viikolla ja sitä on tarkoitus käsitellä lääkehuollon uudelleen organisoinnin projektin sidosryhmäyhteyksien ryhmässä ja ohjausryhmässä. Lääkealan keskusta koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuussa.

Sidosryhmät saivat antaa lausunnon lääkealan keskusta koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi myös kirjallisesti.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tehtäväkokonaisuuksia ovat lupa- ja valvonta-asiat, kehittämis- ja tutkimustoiminta sekä lääketiedon tuottaminen ja välittäminen lääkehuollon vaikuttavuuden parantamiseksi.

Uusien tehtävien myötä ja kokoamalla lääkehuollon tehtävät yhdelle toimijalle tavoitellaan väestön lääkehuollon ja lääkehoidon turvallisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisuuden parantamista.

verkkouutiset