Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Vaikuttavaa viestintää ihmisten kielellä

3.10.2011 6.31
Uutinen N5-58412

Sosiaali- ja terveysministeriössä on opeteltu tekemään viestintää verkostoissa ja verkossa. Samalla täytyy pitää mielessä se ihminen, jolle työtä tehdään, muistuttaa sosiaali- ja terveysministeriön viestintäjohtaja Eeva Larjomaa.

Viestintä on sosiaali- ja terveysministeriössä osa kaikkea toimintaa. Se on kirjattu myös osaksi sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiaa. Nyt viestinnän omat strategiset tavoitteet on koottu viestinnän linjauksiksi. Yksi teema nousee ylitse muiden: viestinnän on oltava vaikuttavaa.

"Haemme viestinnällä vaikuttavuutta sekä omaan että hallinnonalamme toimintaan. Haluamme jakaa hyvät käytännöt ja tehdä tietoa yhteiseksi. Perimmäisenä tarkoituksena on tietenkin tuoda parannusta kansalaisen arkeen", Larjomaa tiivistää.

Strategisempaa viestintää

Viestinnän merkitys on kasvanut, kun tieto on kaikkien ulottuvilla. Viranomaisilta vaaditaan aikaansa seuraavia viestinnän ratkaisuja sekä vuorovaikutteisempaa viestintää.

Kun Larjomaalta kysyy, onko viestintä strateginen toiminto, on vastaus yksiselitteinen. "Ehdottomasti. Ilman viestintää ei voi johtaa tai tehdä yhteistyötä."

Eniten Larjomaan mukaan pitää kiinnittää huomiota toimeenpanoa tukevaan viestintään, siis siihen, millä tavalla uudet asiat saadaan jalkautetuksi arkeen. "Ei riitä, että kirjoitamme täällä ministeriössä paperille jonkun asian ja ajattelemme, että asianosaiset ovat sen samalla sisäistäneet. Viestintää on hoidettava suunnitelmallisesti, pitkäjänteisesti ja enemmän sidosryhmät huomioon ottaen."

Rohkea suunnannäyttäjä

Viestinnän linjauksissa todetaan, että sosiaali- ja terveysministeriö on rohkea suunnannäyttäjä. "Haluamme, että sosiaalisen kestävyyden tematiikka pysyy esillä. Yhteiskunnalliseen keskusteluun pitää mahtua muutakin kuin talousasioita, vaikka tilanne nyt kimurantti onkin", Larjomaa toteaa.

Huomiota on kiinnitetty myös viestinnän läpinäkyvyyteen ja ymmärrettävyyteen. "Meidän on kerrottava valmistelussa olevista asioista kielellä, jota ihminen ymmärtää. Selkeä virkakieli on kirjattu myös nykyisen hallituksen ohjelmaan. Virkakoneistoon saadaan ehkä viimein puhtia."

Läpinäkyvyyttä lisää muun muassa se, että STM julkaisee lausuntopyyntöjä ja -yhteenvetoja verkossa. Verkkosivuilta löytyy myös Vireillä-sivu, jossa esitellään valmisteluun tulevia hankkeita.

Vaikka avautumista on saatu aikaan, kehottaa Larjomaa rohkeuteen. "Luulen, että hallinnollamme on tässä opettelemista. Puuttuu viimeinen oivallus siitä, että nykyisessä maailmassa tieto on kaikkien käytettävissä ja kaikki ovat tiedon tuottajia. On tärkeää, että myös STM ja sen erinomaiset kumppanit saavat äänensä kuuluviin."

"Olemme kisasilla monen kanssa. Meidän tehtävänämme on antaa kansalaisille ja sidosryhmille tutkittua tietoa, jossa ei ole asenteita tai intressejä."

Verkossa ja verkostoissa

Tänä päivänä myös julkisen hallinnon organisaatiot käyttävät sosiaalista mediaa ja uusia viestinnän keinoja. Kun suuri osa ihmisistä hakee tarvitsemansa internetistä, tiedolla vaikuttamisen rooli korostuu. Siksi verkkoviestintää korostetaan myös STM:n linjauksissa.

"Verkon potentiaali on huikea. Sosiaaliseen mediaan ei kuitenkaan kannata rynnätä vain siksi, että kaikki ovat siellä. Pitää miettiä, mitä lisäarvoa se tuo ja miten siellä ollaan", Larjomaa pohtii.

Viime vuosina viestintää on STM:ssä opeteltu tekemään verkostoissa. "Olemme ottaneet suunnitteluun mukaan koko orkesterin, jotta tärkeät strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa."

Orkesterilla viestintäjohtaja viittaa mm. muihin ministeriöihin, STM:n laajaan hallinnonalaan ja kuntiin. "Kestävän sosiaalisen kehityksen tavoite on kaikkien hallintokuntien vastuulla. Orkesteri pitää saada soittamaan yhdessä."

Toimittaja: Maija Luotonen

Näkökulmat