Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Terveys- ja hoitosuunnitelma vahvistaa potilaan osallistumista

3.11.2011 8.08
Uutinen N5-58637

Terveydenhuoltolaki edellyttää, että potilaalle tehdään tarvittaessa terveys- ja hoitosuunnitelma kiireettömissä hoidoissa. Tämän suunnitelman sisältö on nyt määritelty kansallisesti.

Terveys- ja hoitosuunnitelmaan kootaan potilaan keskeiset terveysongelmat ja niiden hoito. Lähtökohtana on, että potilas on aktiivisesti mukana oman hoitonsa suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa.

"On potilaan oikeus saada olla mukana oman terveys- ja hoitosuunnitelmansa työstämisessä. Nykyaikaiseen terveydenhuoltoon ei sovi ajatus vain hoidon kohteena olemisesta", korostaa peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson.

Terveys- ja hoitosuunnitelman rakennetta on valmisteltu yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön, Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan (Kaste) kuuluvan Potku-hankkeen, Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin sekä useiden asiantuntijoiden kanssa.

verkkouutiset