Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

En hälso- och vårdplan stärker patientens delaktighet

3.11.2011 8.08
Nyhet N5-58637
Enligt hälsovårdslagen ska en hälso-och vårdplan vid behov uppgöras för patienter som har behov av icke-brådskande vård. Innehållet i planen har nu fastslagits på nationell nivå.

I hälso- och vårdplanen sammanställs patientens centrala hälsoproblem och vården av dem. Utgångspunkten är att patienten aktivt deltar i planeringen av den egna vården och vid uppställande av mål.

"Det är patientens rättighet att få vara med och bearbeta sin egen hälso- och vårdplan. Uppfattningen om att patienten enbart är ett vårdobjekt rimmar illa med den moderna hälsovården", poängterar omsorgsminister Maria Guzenina- Richardson.

Strukturen för hälso- och vårdplanen har sammanställts i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd, social- och hälsovårdsministeriet, Potku-projektet som hänför sig till det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste) , Finska Läkarföreningen Duodecim samt ett flertal experter.

webbnyheter