Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Uusi strategia valmisteilla sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen tiedonhallintaan

23.9.2013 11.29
Uutinen N5-63151

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt sähköisen tiedonhallinnan strategiatyön. Tavoitteena on määritellä sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kansallinen strategia vuoteen 2020. Samalla mietitään toimenpiteitä, joita tarvitaan strategian toteuttamiseksi. Strategia valmistellaan yhdessä sidosryhmien kanssa avoimen ja vuorovaikutteisen prosessin avulla.

Lähtökohtina strategiatyölle ovat hallitusohjelma, STM:n vuonna 2010 julkaisema strategia, muut käynnissä olevat tiedonhallinnan strategiaprosessit sekä lakisääteisten kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden kehittäminen ja niihin tehtyjen investointien maksimaalinen hyödyntäminen.

Strategiatyö jakautuu viiteen vaiheeseen: kartoitus, priorisointi, toimenpiteistä ja vastuista sopiminen sekä hyväksyntä.

Työ käynnistyi visiointivaiheella, jonka toteuttamista varten on perustettu viisi työryhmää. Jokaisen työryhmän tehtävänä on tuottaa omasta näkökulmastaan kuvaus tulevaisuuden visiosta ja siitä, kuinka sähköiset tiedonhallintapalvelut siinä toimisivat. Työryhmien näkökulmina ovat yksilö, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjut, tiedon jatkohyödyntäminen, ohjaus ja yhteistyörakenne sekä teknologia.

Strategiaa valmistellaan seuraavan kerran avoimessa seminaarissa 6. marraskuuta klo 9-13 Kuntatalolla Luentosalissa (Toinen linja 14, Helsinki). Seminaariin voi ilmoittautua osoitteessa: http://www.webropolsurveys.com/S/A3F81A65A9099369.par 

Lisätietoja

kehittämispäällikkö Anne Kallio, p. 02951 63366
johtaja Annakaisa Iivari, p. 02951 63371

verkkouutiset