En ny strategi för elektronisk informationshantering inom social- och hälsovården är under beredning

23.9.2013 11.29
Nyhet N5-63151

Social- och hälsovårdsministeriet har börjat utarbeta en strategi för elektronisk informationshantering. Målet är att utarbeta en nationell strategi för elektronisk informationshantering inom social- och hälsovården till 2020. Samtidigt övervägs åtgärder som krävs för genomförandet av strategin. Strategin färdigställs tillsammans med intressentgrupperna med hjälp av en öppen och interaktiv process.

Utgångspunkter för strategiarbetet är regeringsprogrammet, SHM:s strategi från 2010, övriga befintliga strategiprocesser för informationshantering samt utveckling av de lagstadgade nationella informationssystemtjänsterna inom social- och hälsovården och maximalt utnyttjande av investeringarna i dem.

Strategiarbetet är indelat i fem faser: kartläggning, prioritering, fastställande av åtgärder och ansvar samt godkännande.

Arbetet inleddes med en visionsfas, för vars genomförande fem arbetsgrupper upprättades. Varje arbetsgrupps uppgift är att ur egen synvinkel presentera en beskrivning av en framtidsvision och av hur de elektroniska informationshanteringstjänsterna skulle fungera i den. Arbetsgruppernas synvinklar är individen, servicekedjorna inom social- och hälsovården, fortsatt utnyttjande av information, styrning och samarbetsstruktur samt teknik.

Arbetet med strategin fortsätter nästa gång under ett öppet seminarium den 6 november kl. 9-13 i föreläsningssalen i Kommunernas hus (Andra linjen 14, Helsingfors). Anmäl ditt deltagande i seminariet på adressen: http://www.webropolsurveys.com/S/A3F81A65A9099369.par

Ytterligare information

utvecklingschef Anne Kallio, tfn 02951 63366
direktör Annakaisa Iivari, tfn 02951 63371

webbnyheter