Sukupuolten väliset palkkaerot kaventuneet hyvätuloisilla selviää loppuraportista

15.12.2010 14.52
Uutinen N5-56937

2000-luvulla yleistyneiden palkkausjärjestelmäuudistusten myötä sukupuolten väliset palkkaerot ovat kaventuneet erityisesti hyvätuloisilla. Samalla koulutustaustan merkitys on palkanmuodostuksessa heikentynyt. Yhtä koulutetulla ja kokeneella naisella on miestä pienempi todennäköisyys olla vaativissa ja korkeita tulospalkkioita maksavissa tehtävissä. Aiempaa läpinäkyvämmistä arviointikäytännöistä ovat hyötyneet kaikkein selkeimmin osaavimmat ja kilpailukykyisimmät naiset. Muiden naisten osalta sukupuolten palkkaerojen selvää kaventumista täytyy vielä odottaa ja puuttua näiden naisten asemaan myös tasa-arvosuunnittelun keinoin.

Muun muassa nämä tulokset käyvät ilmi Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT), Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen (ETLA) ja Tilastokeskuksen (TK) yhteishankkeen loppuraportista "Kohti samapalkkaisuutta palkkausjärjestelmiä kehittämällä". Tutkimushankkeessa arvioitiin erikseen valtionhallinnon, kunta-alan ja yksityisen sektorin osalta, miten 1990-2000 -luvuilla toteutetut palkkausjärjestelmäuudistukset ovat vaikuttaneet naisten ja miesten palkkaeroihin. Hankkeen ovat rahoittaneet Euroopan sosiaalirahasto ja sosiaali- ja terveysministeriö, ja se on osa hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen samapalkkaisuusohjelmaa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen, p. (09) 160 73170, [email protected]
Projektikoordinaattori Mari-Elina McAteer, p. (09) 160 73842, [email protected] 

 

verkkouutiset