Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tupakan brändin murentaminen jatkuu

7.7.2014 10.02
Uutinen N5-64830
Mainos- ja markkinointikielloilla on onnistuttu murentamaan tupakoinnille aikanaan rakennettua houkuttelevaa brändiä, mutta purkutyö ei suinkaan ole vielä valmis. "STM ehdottaa, että jatkossa tupakkatuotteita saa myydä vain yhdenmukaisissa ja tuotemerkittömissä pakkauksissa, joista varoitustekstit ja tupakoinnin haitoista kertovat kuvat kattavat vähintään 65 prosenttia", sanoo neuvotteleva virkamies Meri Paavola.

Ikävän näköisten pakkausten toivotaan vaikuttavan mielikuviin tupakoinnista ja vähentävän siten intoa sen aloittamiseen. Aloittamiseen vaikuttavat myös hinta, saatavuus ja tupakoinnin helppous. Tupakkatuotteiden esilläpito kaupoissa on jo kielletty ja savuttomia ympäristöjä on tarkoitus laajentaa nykyisestään.

Myös verojen korotuksia on odotettavissa mutta tavalla, joka ei kasvattaisi laittomia markkinoita. Samasta syystä tupakkatuotteiden matkustajatuonnille halutaan asettaa aikarajoituksia alkoholituonnin tapaan. Tullin arvion mukaan esimerkiksi 90 % Venäjällä kävijöistä tuo mukanaan tupakkatuotteita, joista suuri osa päätynee laittomaan myyntiin.

STM:ssä valmisteltu esitys tupakkalain muutoksiksi pitää sisällään kevääseen 2016 mennessä toimeenpantavat EU:n tupakkatuotedirektiivin vaatimukset. Niiden ohella lakia halutaan päivittää Suomen oman tupakkapoliittisen ohjelman mukaisesti.

"Tähän asti toteutetuilla toimilla on saatu aikaan hyviä tuloksia ja tätä kehitystä kannattaa tukea edelleen. Esimerkiksi nuorten päivittäinen tupakointi on pudonnut puoleen vuosituhannen vaihteen luvuista. Aikuisilla se on vähentynyt noin kolmanneksen niin miesten kuin naisten joukossa", Paavola kertoo.

Lisää tukea lopettajilleSiinä missä käsitys tupakoinnin hohdokkuudesta vaikuttaa sen aloittamiseen, tupakkatuotteiden jatkuvaa käyttöä pitää useimmiten yllä nikotiiniriippuvuus. Paavolan mukaan Suomi ei pärjää kovin hyvin tupakoinnin lopettamisen tukea koskevassa eurooppalaisessa vertailussa.

"Tupakoinnin käsittely terveydenhuollossa on liian sattumanvaraista eikä hoitoketju toimi sujuvasti. Tilanne halutaan saattaa Käypä hoito -suositusten mukaiseksi. Silloin tupakointia seurataan systemaattisesti ja lopettajalle on tarjolla erilaisia tukivaihtoehtoja. Korvaushoito ja muu tupakoinnin lopettamiseen tähtäävä lääkitys pitäisi myös saada Kela-korvauksen piiriin."

Paavola muistuttaa, että kyselytutkimuksissa jopa 80-90 prosenttia tupakoivista aikuisista katuu aloittamispäätöstään ja monet heistä ovat yrittäneet useita kertoja päästä eroon tupakasta. Terveydenhuollon toimien ohella tätä pyrkimystä voidaan tukea savuttomilla ympäristöillä.

"Ehdotamme tupakoinnin kieltämistä muun muassa leikki- ja huvipuistoissa sekä uimarannoilla ja kannustamme kuntia ja työpaikkoja julistautumaan savuttomiksi. Ympäristön tupakansavuhaittojen johdosta tupakointi tulisi lisäksi kieltää yksityisautoissa alaikäisten läsnä ollessa."

Parveketupakoinnista on tullut yksi naapurisopua koetteleva aihe, johon tupakkalain uudistuksella halutaan tarjota ratkaisua. Ehdotuksen mukaan taloyhtiöt saavat tietyin edellytyksin mahdollisuuden päättää tupakoinnin rajoittamisesta tai kieltämisestä asuinkiinteistössä.

Velvoitteita valmistajilleUusittavaan lakiin halutaan mukaan myös velvoitteita tupakkatuotteiden valmistajille. Tupakkateollisuuden on jatkossa annettava tarkat ilmoitukset tuotteissa käytetyistä ainesosista ja ilmoitettava uusista tupakkatuoteryhmistä ennen niiden tuomista markkinoille. Lisäksi makuaineiden ja joidenkin lisäaineiden käyttö kielletään savukkeissa ja sätkätupakassa.

Myös sähkösavukkeet ovat tulossa säätelyn sekä turvallisuus- ja laatuvaatimusten piiriin. EU-direktiivissä vähemmän kuin 20 mg/ml nikotiinia sisältävät sähkösavukkeet rinnastetaan tupakkatuotteisiin, ja niihin sovelletaan samoja sääntöjä. Tätä vahvempia liuoksia koskee lääkelainsäädäntö.

Jäsenvaltioilla on kuitenkin oikeus luokitella kaikki nikotiinipitoiset savukkeet kuuluviksi lääkelainsäädännön alle. Ehdotuksen mukaan Suomessa noudatetaan jatkossakin tätä linjaa, koska tutkimustieto terveysvaikutuksista on edelleen puutteellista.


Teksti: Paula Mannonen

Näkökulmat