Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ministerineuvosto yhteisymmärrykseen työttömyysetuuksia koskevasta muutoksesta

2.12.2011 7.18
Uutinen N5-58806

EU:n sosiaali- ja työllisyysministerit pääsivät eilen Brysselissä yhteisymmärrykseen työttömyysetuuksia koskevasta muutoksesta sosiaaliturvan koordinaatioasetukseen. Tämä on ensimmäinen vaihe Euroopan unionin tavallisessa lainsäätämismenettelyssä. Seuraavaksi keskustelut jatkuvat Euroopan parlamentin kanssa.

Mikäli muutos aikanaan hyväksytään lopullisesti, Suomessa yrittäjänä toiminut YEL-vakuutettu EU-kansalainen, jonka kotipaikka on ollut toisessa EU-jäsenvaltiossa, voi yritystoiminnan päätyttyä saada työttömyyspäivärahaa Suomen lainsäädännön mukaan. Työttömyyspäivärahan saaminen edellyttää, että päivärahan hakija on Suomessa työnhakijana ja työmarkkinoiden käytettävissä työttömyysturvalain edellyttämällä tavalla.

Suomi on kyseenalaistanut työttömyysetuuksia koskevan asetusmuutoksen ja erityissääntelyn tarpeellisuuden. Suomi oli kuitenkin valmis hyväksymään nyt saavutetun kompromissiratkaisun, koska Suomen näkemykset on otettu aiempaa paremmin huomioon. Kompromissiratkaisu on rajattu koskemaan ainoastaan ns. aitoa, tosiasiallisesti rajatyötä tehnyttä yrittäjää. Kompromissin soveltamisala on alkuperäisen komission ehdotuksen soveltamisalaa selkeästi suppeampi.

Arvioiden mukaan Suomessa olisi nykyisin noin 100 yrittäjää, jotka voisivat tulla asetusmuutoksen piiriin. Tämä edellyttää, että he ovat yritystoiminnan lakattua työnhakijoina Suomessa.

Lisätietoja

hallitusneuvos Katriina Alaviuhkola, p. +358 50 500 2889, [email protected]

verkkouutiset