Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Työterveys- ja työturvallisuusviikolla huomio kunnossapitotöiden riskeihin

24.10.2011 7.09
Uutinen N5-58552

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviikkoa vietetään 24.-28. lokakuuta. Teemaviikko on osa eurooppalaista kaksivuotista kunnossapitotöiden turvallisuuskampanjaa, jolla halutaan herättää työpaikat parantamaan esimerkiksi siivous- ja huoltotöiden turvallisuutta.

Kunnossapitotyöt koetaan fyysisesti kuormittaviksi: 61 prosenttia siivoojista ja 36 prosenttia kiinteistönhoitajista ilmoittaa työnsä olevan ruumiillisesti raskasta. Huoltotöiden merkittävimpinä riskeinä työntekijät pitävät ergonomiaan ja töiden suunnitteluun liittyviä ongelmia. Tätä selittää se, että huoltotöitä tehdään usein toisten työpaikalla. 

Kunnossapitoon kuuluu sekä vikojen korjaaminen että niiden ennaltaehkäisy. Laitosten, laitteiden, koneiden ja työympäristön kunnossapidolla poistetaan työpaikan vaaratekijöitä. Huolto- ja kunnossapitotöitä tehdään lähes kaikilla työpaikoilla ja niiden merkitys työturvallisuudelle on suuri. Esimerkiksi hyvin huolletut laitteet ovat niiden käyttäjille turvallisempia, mutta toisaalta juuri huoltotöissä sattuu paljon työtapaturmia. Jopa 20 prosenttia työtapaturmista liittyy kunnossapitoon.

Euroopan unionin toimeksiannosta Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (Bilbao-virasto) on järjestänyt vuodesta 2000 alkaen jäsenmaissa vuosittaisia työterveys- ja työturvallisuuskampanjoita. Kunnossapitokampanjan kumppanit Suomessa ovat Kunnossapitoyhdistys Promaint, Suomen Työsuojelualan Yritysten Liitto (STYL), Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Kiinteistöpalvelut ry, Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos.

Lisätietoja

ylitarkastaja Hannu Stålhammar, p. 0400 635 081, [email protected]

verkkouutiset