Terveyskeskusammattilaiset ideoivat keinoja terveyskeskusten toimivuuteen

10.3.2009 15.57
Uutinen N5-56416

Toimiva terveyskeskus -kutsuseminaariin kokoontuneet terveyskeskusammattilaiset pohtivat tänään seitsemässä teemaryhmässä, millaisia muutostarpeita perusterveydenhuollossa on ja kuinka niitä voidaan ratkaista.

Vilkasta keskustelua käytiin palvelutuotannosta, hallinnosta ja johtamisesta, koulutuksesta ja tutkimuksesta, perusterveydenhuollon tuotteistuksesta, terveyden edistämisestä ja ennaltaehkäisystä, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyöstä sekä henkilöstön riittävyydestä.

Ryhmien ajatukset kerättiin ylös ja luovutettiin päivän päätteeksi peruspalveluministeri Paula Risikolle. Myöhemmin yhteenvedot ryhmien työstä ovat luettavissa sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuille. Ryhmät ehdottivat mm. seuraavaa:

Sovitaan, määritellään ja kirjataan yhdessä ja valtakunnallisesti

Terveydenhuollon ja sosiaalityön yhteistyötoiminnan tavoitteena on se, että potilasta ei pallotella. Muun muassa potilastiedon kulku järjestelmien välillä edesauttaisi tässä. Tätä voidaan tehostaa kysymällä aktiivisemmin potilaalta lupa tietojen yhteiskäyttöön. Tietojärjestelmien yhteensopivuus sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä olisi saatava toimimaan.

Hoitoon hakeutumisen syiden, riskitekijöiden ja hoitotulosten kirjaaminen olisi saatava kattavaksi ja yhtenäiseksi sekä terveyskeskusten sisällä että valtakunnallisesti.

Perusterveydenhuoltoon tarvitaan yhtenäinen tuotteistus ja hinnoittelupohja, jotta toimintaa voidaan kuvata, arvioida ja vertailla. Myös terveyden edistämisessä on toimintamalleja, joiden tuotteistaminen voisi onnistua. Valmiita hyviä hoitosuosituksia esimerkiksi suurten kansantautien kohdalla voitaisiin käyttää hinnoittelun pohjana.

Terveyskeskuksesta houkutteleva työpaikka

Terveyskeskuksessa pitäisi palkita urakehitystä ja kehittämistyötä. Erityisesti rekrytointistrategiaa olisi modernisoitava esimerkiksi rakentamalla verkkoon koko julkista perusterveydenhuollon kenttää koskevat rekrytointisivut.

Työnjakoa on mietittävä ammattiryhmien välillä ja sisällä sekä eri toimijoiden välillä. Tärkeintä on miettiä kunnolla, mitä palveluja tuotetaan ja sitten vasta miten.

"Kenttäkummijärjestelmä" voisi olla yksi ratkaisu terveyskeskusten vetovoiman lisäämiseen. Terveyskeskuksessa nimettäisiin henkilö, johon opiskelija voisi turvautua jo opiskeluaikana. Tutorsuhde säilyy, vaikka henkilö vaihtaisi työpaikkaa..

STM jatkaa kentän näkemysten kuulemista

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee lupasi, että ministeriö jatkaa kentän näkemysten kuulemista. Tavoitteena on, että ministeriön ja kentän välille muodostuu avoin vuorovaikutuskanava. STM ottaa myös yhdessä THL:n kanssa koordinaatiovastuun perusterveydenhuollon tuotteistamisesta sekä hyvien käytäntöjen keräämisestä, arvioimisesta ja mallintamisesta.

Lisätietoja

Ylilääkäri Timo Aronkytö, puh. 050 312 1678 tai (09) 160 74178, [email protected]
Ylijohtaja Päivi Sillanaukee, puh. 040 5328249tai (09) 160 73313, [email protected]

verkkouutiset