Ehdotukset ensihoidon ja sairaankuljetuksen kehittämiseksi

20.3.2009 8.25
Uutinen N5-56392

Ensihoitopalvelu on järjestettävä alueellisesti osana terveydenhuoltoa. Sitä varten on laadittava valtakunnalliset ohjeet palvelutason määrittelyperiaatteista sekä määriteltävä ensihoitopalvelun perus- ja hoitotaso. Näin esittää sairaankuljetuksen ja ensihoidon kehittämisen ohjausryhmä, joka luovutti loppuraporttinsa sosiaali- ja terveysministeriölle.

Ohjausryhmä ehdottaa myös, että yksityistä terveydenhuollosta annettua lakia muutetaan siten, että se kattaa myös yksityisten liikkeenharjoittajien ambulanssit. Laissa määriteltäisiin lupien myöntämisen edellytykset. Huomiota kiinnitettäisiin myös käytännön toimijoiden terveydenhuollon osaamiseen ja pätevyysedellytyksiin.

Ohjausryhmän mukaan potilasvahinkolain soveltamisalaa pitäisi laajentaa siten, että hätäkeskustoiminnan yhteydessä tapahtuneet terveydentilan virheelliseen riskinarvioon liittyvät ja ensivastetoiminnassa tapahtuvat henkilövahingot saatettaisiin korvattavien potilasvahinkojen piiriin.

Lisäksi ohjausryhmä esittää, että STM perustaa työryhmän tekemään ehdotuksen ensihoitopalvelujärjestelmän rahoituksen kokonaisuudistamiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama ohjausryhmä toimi ajalla 15.2.2007-31.12.2008. Ohjausryhmän asettamisen jälkeen asetettiin terveydenhuoltolakityöryhmä, joka teki omat ehdotuksensa ensihoidon järjestämisestä ja sisällöstä osana terveyspalvelujärjestelmän kokonaisuutta.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Anne Koskela, puh. (09) 160 74340

verkkouutiset