Suomi ensimmäistä kertaa mukana Euroopan tasa-arvoinstituutin hallintoneuvostossa

23.6.2010 12.03
Uutinen N5-55305

Euroopan tasa-arvoinstituutti perustettiin joulukuussa 2006 Vilnaan, Liettuaan. Instituutin toiminta käynnistyi joulukuussa 2009, ja avajaiset pidettiin viime sunnuntaina 20. kesäkuuta. Instituutin ylimpään päättävään elimeen hallintoneuvostoon, on nyt ensimmäistä kertaa valittu suomalainen. Euroopan tasa-arvoinstituutin hallintoneuvoston kokoukseen 23. kesäkuuta osallistuu neuvoston varsinaisena jäsenenä sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen.

Euroopan tasa-arvoinstituutin tehtävänä on auttaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita edistämään naisten ja miesten tasa-arvoa kaikessa poliittisessa päätöksenteossa sekä torjua sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Instituutin tehtävänä on myös kerätä tietoa Euroopan maiden tasa-arvotilanteesta, tiedottaa aktiivisesti miesten ja naisten tasa-arvoon liittyvistä aiheista sekä lisätä tätä kautta EU:n kansalaisten tietoisuutta sukupuolten tasa-arvosta. Instituutti järjestää asiantuntijatapaamisia ja tasa-arvokampanjoita sekä harjoittaa alan tutkimusta ja antaa tasa-arvoasioihin liittyvää asiantuntija-apua.

Vuonna 2013 henkilöstömäärän on tarkoitus nousta 30 henkeen nykyisestä paristakymmenestä työntekijästä. Instituutin johtajana toimii ruotsalainen Virginija Langbakk. Instituutin ylin päättävä elin on hallintoneuvosto. Neuvoston toimikausi on kolme vuotta. Lisäksi instituutilla on neuvoa-antava asiantuntijaryhmä, jossa on edustajat kaikista jäsenmaista. Hallintoneuvostoon kuuluu 18 edustajaa, jotka on valittu kunkin jäsenvaltion ehdotuksen perusteella, sekä komission nimittämä edustaja.

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on yksi EU:n perusarvoista. Sukupuolten tasa-arvosta säädetään EU-perustamissopimuksessa ja direktiiveissä.  Unionin lainsäädännöllä ja tasa-arvopolitiikalla edistetään tasa-arvoa naisten ja miesten välillä työelämässä sekä laajemmin yhteiskunnassa.

Lisätietoja:

Tasa-arvoneuvos Riitta Martikainen, p. 09 160 74458
Ylitarkastaja Eeva Raevaara, p. 09 160 73842

verkkouutiset