Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kaikenikäisten asialla

20.5.2013 10.50
Uutinen N5-62474

"Kansalaisilla on toukokuun loppuun saakka mahdollisuus vaikuttaa siihen, millä tavoin suomalaisten hyvinvointia ehdotetaan turvattavaksi väestön ikääntyessä. Ajatuksia kerätään Kaikenikäisten Suomi -sivuston avoimella foorumilla", kertoo hallinto- ja suunnitteluosaston johtaja Raija Volk.

Ministeri Paula Risikko asetti Kaikenikäisten Suomi -työryhmän viime syksynä pohtimaan keinoja hyvinvoinnin säilyttämiseen nopeimmin Euroopassa ikääntyvässä maassamme. Toimenpideohjelman on määrä valmistua kesäkuussa. Volkin mukaan sen lähtökohta poikkeaa monista aikaisemmista aiheeseen liittyvistä hankkeista.   

"Ikääntymiseen liittyvä keskustelu pyörii useimmiten elämän loppupäässä, mutta nyt asiaa tarkastellaan kaikkien ikäryhmien ja hyvinvoinnin edellytysten kannalta. Erityisesti elämän käännekohtien sujuvuus - kuten nuorten pääsy ja siirtyminen töihin - vaatii tästä näkökulmasta katsottuna paljon huomiota.

Poliittiseen päätöksentekoon ja mahdollisesti hallitusohjelmaan tulevien kysymysten ohella ryhmä on miettinyt arkielämän kulkua. 

"Työhön haluttiin ihmislähtöisyyttä järjestelmänäkökulman rinnalle. Risikon esimerkki evästyksessä oli yhteiskunnan muutosten nopeatempoisuus, joka ulottuu kauppojen sisustukseen asti. Muistisairaille ihmisille on ongelmallista, kun kaurahiutaleita ei enää löydä entiseltä paikaltaan."

Sukupolvifoorumin äänet

Nettisivujen kansalaisfoorumi on Volkin mukaan tuottanut joitakin hienoja oivalluksia hyvinvoinnin monimuotoisuudesta. Yksi niistä on ehdotus "tuuppareista", jotka ohjaisivat ja aktivoisivat muuten yksin jääviä ihmisiä yhteisölliseen toimintaan ja tapahtumiin.

Ajatuksia kerättiin myös maaliskuussa järjestetyssä sukupolvifoorumissa, jonka ohjelmaan kuului pienimuotoinen äänestys aiheeseen liittyvistä asioista. Reilu puolet vastaajista oli valmis nostamaan eläkeiän 65 vuoteen, kuusi kymmenestä halusi eduskuntaan tulevien sukupolvien asiain valtuutetun ja huomattava  enemmistö tuki ajatusta yhteiskuntapalvelusta työttömyysturvan vastineena. Kaikkein suurimman kannatuksen sai ehdotus, jonka mukaan hyväosaiset tinkisivät eduistaan vähäosaisten hyväksi.

Volk pitää tuloksia osittain hieman yllättävinä. Mielenkiintoista on hänestä sekin, että käsitykset jakaantuvat kaikissa ikäryhmissä. "Nämä eivät tunnu olevan sukupolvikysymyksiä. Mielipiteet perustuvat enemmänkin ajatukseen siitä, millainen on hyvä ja kestävä yhteiskunta."

Kaikki sukupolvifoorumin ehdotukset pääsevät näkyville lopulliseen ehdotukseen, vähintään liitteinä.  Myös nettifoorumin ideat otetaan mukaan mahdollisuuksien mukaan. Siellä nostettuihin yksilöllisiin ongelmiin työryhmä ei pysty vastaamaan, mutta yrittää seuloa niistä yleisiä toimenpiteitä vaativia parannustarpeita.

Vapaata ideointia

Työryhmä on saanut valmiiksi ensimmäisen raakaluonnoksen toimenpideohjelmasta, mutta Volk lupaa, että kansalaisfoorumille tulevat helmet mahtuvat mukaan viimeiseen hetkeen saakka.  Heinäkuussa SuomiAreenalla on vielä mahdollisuus käydä aiheesta keskustelua joidenkin työryhmän jäsenten ja ministerin kanssa, vaikka raportti luovutetaankin kesäkuussa.

Jos toimenpideohjelman lähtökohta poikkeaa totutusta, niin tekee myös sen työstämisen tapa.

"Olemme edenneet ideoimalla vapaasti sen sijaan, että olisi perinteisesti lähdetty liikkeelle kirjallisuuskatsauksesta. Työryhmässä on hyvin erityyppisiä ja -ikäisiä ihmisiä, asiantuntemusta ja kokemusta. Vapaa toimeksianto on tehnyt mahdolliseksi esittää ajatuksia ennakkoluulottomasti, miettimättä heti niiden poliittista toteutettavuutta. Seulonta ja priorisointi tehdään vasta toimenpideohjelman lopullisessa koontivaiheessa."

Valittu työtapa tuntuu innostaneen kaikkia prosessiin osallistuneita.

"Erittäin sitoutunut ja aktiivinen porukka", Volk luonnehtii työryhmän toimintaa.

Paula Mannonen