Uudistuva työterveyshuolto tukee työkykyä

27.9.2010 9.29
Uutinen N5-56304

Työvoiman ikääntyessä ja supistuessa jokaisen työkyky on entistä tärkeämpi. Työkyvystä huolehtiminen ihmisen koko työuran ajan on työntekijän, työpaikan ja työterveyshuollon yhteinen tehtävä.

Uudistuva työterveyshuolto -seminaarikiertueella koulutetaan työterveyshuollon henkilöstöä tukemaan ja seuraamaan asiakkaiden työkykyä työuran kaikissa vaiheissa. Koulutuskiertueen toinen seminaari järjestettiin 27. syyskuuta Turussa. 

Työpaikalla on vastuu työkyvyn hallinnasta, sillä juuri työpaikalla havaitaan ensimmäisenä, jos työt eivät suju. Taustalla voi olla monenlaisia tekijöitä, kuten työjärjestelyt, työvuorot, tietojen tai taitojen puute tai työntekijän terveyssyyt. Asioihin löytyy usein ratkaisu, kun esimies ja työntekijä keskustelevat tilanteesta yhdessä. Työterveyshuolto, työn ja terveyden välisen yhteyden asiantuntijana, voi tukea työkyvyn ylläpitämisessä, edistämisessä ja palauttamisessa.

Työterveyshuollon olisi tunnettava hyvin työpaikka ja sen olosuhteet. Kun työterveyshuolto on selvillä asiakkaidensa terveydentilasta ja työpaikan olosuhteista, se pystyy tukemaan työkykyä ja puuttumaan jo varhain riskeihin. Yksi työterveyshuollon menetelmistä on hyvä sairaanhoitokäytäntö, josta työterveyshuollon neuvottelukunta antoi suosituksensa tämän vuoden helmikuussa. Kun työterveyshuolto on tietoinen työntekijän hoidon ja kuntoutuksen vaiheista, työterveyshuolto voi yhteistyössä työpaikan kanssa mukauttaa työtä niin, että työntekijä voi palata työhön toipumisensa kannalta oikeaan aikaan.

Hyvän sairaanhoitokäytännön avulla työterveyshuolto saa tietoa työntekijöiden sairastavuudesta ja pääsee kiinni työkykyä mahdollisesti uhkaaviin sairauksiin. Samalla työterveyshuolto tuottaa työnantajalle tietoa koko yrityksen työkyvystä ja voi tehdä ehdotuksia tilanteen parantamiseksi.

Uudistuva työterveyshuolto - yhteistyöllä työkykyä ja terveyttä -koulutuskiertue käynnistyi 21. syyskuuta Helsingistä ja kiertää syksyn aikana yhdeksällä paikkakunnalla. Koulutus on suunnattu työterveyshenkilöstölle ja aluehallintoviranomaisille. Koulutuskiertueen järjestävät sosiaali- ja terveysministeriö, Kansaneläkelaitos ja Työterveyslaitos yhteistyössä Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen ja Suomen Työterveyshoitajaliiton kanssa. Seuraava seminaari järjestetään 19. lokakuuta Tampereella.

Lisätietoja

lääkintöneuvos Kristiina Mukala, STM, p. 09 160 74342

verkkouutiset