Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Taiteella terveeksi

28.4.2014 12.24
Uutinen N5-64491
"Terveyden edistämisestä taiteen keinoin on ollut yli 20 vuoden ajan selkeitä tuloksia. Aktiivinen kulttuurin harrastaminen tai seuraaminen alentaa verenpainetta, vähentää stressihormonitasoja ja auttaa palautumista", sanoo ylitarkastaja Ismo Suksi sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Positiivisista tuloksista huolimatta taide ja kulttuuri ovat yhä aliarvostettuja keinoja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Suksen mukaan taide ja kulttuuri joutuvat aina selittämään olemassaoloaan.

"Kulttuuria ei nähdä samanlaisena hyvinvoinnin lähteenä kuin liikuntaa. Mielestäni kulttuuri on tärkeämpi hyvinvoinnin lähde kuin liikunta. Liikunnan hyötyjä on helpompi kuvata. Mutta tiedämme, että musiikin harrastus muokkaa ihmisen aivoja. Se mitä liikunta tekee kropalle, kulttuuri tekee aivoille."

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointiaVuonna 2007 valtioneuvosto hyväksyi Terveyden edistämisen politiikkaohjelman. Osana politiikkaohjelmaa käynnistettiin poikkihallinnollisen Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -ohjelman valmistelu vuosille 2010 - 2014.

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kulttuurin ja taiteen keinoin. Päämääränä on, että jokaisella olisi oikeus ja tasa-arvoinen mahdollisuus itse tehdä taidetta. Lisäksi tarkoituksena on, että kulttuurin vaikutukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tunnustetaan poliittisella ja hallinnollisella tasolla.

"Kulttuuri ja taide voidaan nähdä ihmisoikeuskysymyksenä. Samalla tavalla kun ihmisillä on oikeus hoitoon, terveyteen ja sairaudenhoitoon, yhtälailla hänellä on oikeus kulttuurielämyksiin. Yleensä normaali ihminen osaa hakeutua niihin, mutta jos on vika, puute tai vamma, se vaikeutuu. Sen vuoksi esimerkiksi vanhukset kuuluvat tässä kohden erityisryhmiin."

Taidetta katon rajassa ja virsiä kylvyssäKäytännössä Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -ohjelma on tuottanut erilaisia hankkeita erityisesti sosiaali- ja terveyssektorille. Vastavalmistuneet taiteilijat ovat voineet opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahoilla työllistyä pienimuotoisiin taide - ja kulttuuriprojekteihin, joita on toteutettu yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa esimerkiksi hoito- ja hoivalaitoksissa.

Suksi nostaa esimerkiksi Pohjanmaalla tehdyn perspektiivi sängystä -hankkeen. Idea kumpusi siitä, mitä potilas sängystään näkee. Koska potilaat näkevät sängystään vain katon ja lamput, taiteilija mietti, miten myös he pääsisivät nauttimaan taiteesta. Ensin hän yritti ripustaa taideteoksia kattoon, mutta rakenteet eivät kestäneet. Lopulta hän keksi ratkaisun ja ripusti tauluja aivan katon rajaan.

Eräässä hoitolaitoksessa taiteella ja kulttuurilla puolestaan edistettiin sekä vanhusten että työntekijöiden hyvinvointia. Laitoksessa asui vaikeasti hoidettava vanhus, jonka kylvettäminen oli erittäin hankalaa. Aina kun häntä yritettiin pestä, hän muuttui hyvin aggressiiviseksi.

Laitoksessa vieraili taiteilija, joka lauloi vanhusten rakastamia virsiä. Hoitajat huomasivat, että aina kun taiteilija lauloi, myös vaikeasti hoidettava vanhus rauhoittui. Kylvettäminen helpottui siis virsillä.

Hyviä kokemuksiaTaiteen ja kulttuurin terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia on tutkittu vähän. Pieniä tutkimuksia on siitä, miten taiteen hyödyntäminen vanhustenhoidossa voi vähentää lääkkeiden käyttöä.

"Taiteen harrastamisella ja masennuslääkkeiden pitkäaikaisella käytöllä on positiivisia vaikutuksia. Masennus ei uusiudu ja lääkkeiden tarve vähentyy."

Suksen mukaan Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -ohjelman parhaimmat tulokset ovat kokemusperäisiä.

"Ihmiset ovat kokeneet, että taiteesta on hyötyä. Järjelläkin voi ajatella, että toimettomuuden sijasta on hauskempaa nähdä hyvä esitys tai harrastaa itse jotain."

Ajattelutapa lyönyt jo läpiTaiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -ohjelma päättyy kuluvana vuonna. Suksen mukaan ohjelma on onnistunut, vaikka sen jälkeen ei mitään erityisen konkreettista tapahtuisikaan.

Suomessa on esimerkiksi kulttuuripainotteisia vanhusten palvelutaloja ja taiteeseen ja terveyteen eri tavoin painottuneita tutkintoja voi opiskella korkeakouluissa sekä yliopistoissa. Opinnoissa on mahdollista yhdistää kulttuuri- ja hoitoalan koulutusta. Lisäksi on kansainvälistä yhteistyötä sekä aiheen parissa työskenteleviä taiteilijoita ja nettipalveluita, joissa taiteilijat voivat palveluitaan esitellä.

"Taide terveyttä ja hyvinvointia edistävänä keinona on lyönyt itsensä jo niin voimakkaana läpi, että se ei enää pysähdy".


Teksti: Kimmo Vainikainen
Näkökulmat